Интервидовски полигон „Пасуљанске ливаде“

Интервидовски полигон „Пасуљанске ливаде“ је јединица Команде за обуку чија је мисија обезбеђење услова и подршка извођењу колективне обуке јединица Војске Србије и осталих структура система одбране.

У саставу ИВП „Пасуљанске ливаде“ су команда, логистички вод, вод за обезбеђење обуке и вод за обезбеђење објеката.

Командант јединице је потпуковник Небојша Лојпур. 

Задаци ИВП „Пасуљанске ливаде“


Задаци које извршава ИВП „Пасуљанске ливаде“ јесу:

  • усклађивање и координација активности јединица на полигону,
  • прихват јединица које изводе планиране активности на полигону,
  • логистичка подршка јединицама Војске Србије које реализују активности на полигону,
  • одржавање, предаја и пријем средстава ратне технике из састава полигона, за потребе реализације планираних активности на полигону,
  • попуна средстава ратне технике погонским горивом и мазивима.

ИВП „Пасуљанске ливаде“ je формиран 16. новембра 2004. године, а у саставу Команде за обуку сe налази се од 14. маја 2007. године.

Контакт


Адреса: Булевар војске 2, 35 230 Ћуприја
Телефон: +381 (0) 35 627-214
Телефакс: +381 (0) 35 627-214
Мејл: ivp@vs.rs