Центар за обуку паса

Центар за обуку паса реализује индивидуалну специјалистичку обуку кадра ветеринарске службе и усавршавање лица из те области као и за дресуру и редресуру паса, репродукцију, узгој, и здравствено збрињавање паса за потребе система одбране.

Центар за обуку паса је размештен у гарнизону Ниш у касарни „Књаз Михаило“.

У саставу Центра за обуку паса су команда, логистичко одељење, чета за обуку и чета за репродукцију и узгој.

Командант Центра је пуковник Зденко Цвијетић.

Задаци Центра за обуку паса


Задаци Центра за обуку паса јесу:

 • Обучавање, усавршавање и оспособљавање кадра ветеринарске службе за војнике по уговору, кандидате за подофицире, подофицире и цивилна лица и друга лица из грађанства и иностранства
 • Организација и реализација курсева ради додатног оспособљавања за потребе ветеринарске службе;
 • Дресура и редресура паса;
 • Репродукција и узгој паса; 
 • Здравствено збрињавање паса;
 • Пружање интелектуалних услуга из своје делатности и лицима и институцијама изван Војске Србије и Министарства одбране.

Обука у Центру за обуку паса


У Центру за обуку паса реализују се следећи стручно-специјалистички курсеви:

 • Курс за обуку водича службених паса и дресуру службених паса чуварске службе;
 • Курс за обуку водича службених паса и редресуру службених паса чуварске службе;
 • Курс за водича службених паса и дресуру службених паса заштитне службе;
 • Курс водича службених паса за редресуру службених паса заштитне службе;
 • Курс за водиче службених паса и дресуру службених паса за специјална дејства;
 • Курс за водиче службених паса и дресуру службених паса за трагање испод рушевине и лавине;
 • Курс за водиче службених паса и дресуру службених паса трагачке службе;
 • Курс водича службених паса за редресуру службених паса трагачке службе;
 • Курс за водиче службених паса и дресуру службених паса за проналажење минско-експлозивних средстава;
 • Курс водича службених паса за редресуру службених паса за проналажење минско-експлозивних средстава;
 • Курс за водиче службених паса и дресуру службених паса за проналажење психоактивних супстанци;
 • Курс водича службених паса за редресуру службених паса за проналажење психоактивних супстанци.
 • Курс за водиче службених паса и дресуру службених паса за проналажење мина и неексплодираних убојних средстава.

Традиција Центра за обуку паса


Центар за обуку паса формиран је у септембру 2020. године од Чете за обуку водича паса, узгој и дресуру паса из састава Центра за обуку логистике.

Центар за обуку паса настављач је традиција 40. Центра за обуку војника водича паса и паса ССНО, формираног 21. октобра 1957.године, под називом Центар за одгој паса, 40. ветеринарског наставног центра и Чете за обуку водича паса, узгој и дресуру паса Центра за обуку логистике.

Контакт


Адреса: Чегарска бб, 18 000 Ниш
Телефон: +381 (0) 18 508 543 
Телефакс: +381 (0) 18 508 811

Повезане вести