Обука војних службених паса за специјална дејства

Петак, 14.7.2023 | Обука
У Центру за обуку паса у Нишу у току је обука водича и службених паса за антитерористичке и противдиверзантске акције у специјалним и јединицама војне полиције Војске Србије.

Обуку похађају професионални војници — водичи паса, који у Центру стичу знања и вештине неопходне за употребу паса у специјалним операцијама Војске Србије и пружање прве помоћи у случају болести или повреде пса у току реализације задатка.

Упоредо са обуком водича врши се и обучавање паса, који су узгојени у Центру и посебно одабрани за ову намену и који ће након успешно завршене обуке бити упућени у јединице Војске Србије.

Оспособљавање за ове дужности траје више месеци. У складу са задацима за које су пси намењени, за то време се реализује општа обука и увежбавање специфичних активности, као што су напад, одбрана, савлађивање природних и вештачких препрека, упади у објекте и моторна возила и неутралисање противника.

Обука водича и паса за специјална дејства и операције, која се у Центру спроводи током целе године, доприноси унапређењу способности специјалних снага Војске Србије, будући да су пси, захваљујући супериорним чулима и способности да брзо и без употребе смртоносне силе савладају противника, незамењив пратилац у реализацији многих задатака.

Повезане вести