Центар за обуку и усавршавање подофицира „Наредник Милунка Савић“

Центар за обуку и усавршавање подофицира „Наредник Милунка Савић“ је намењен за обуку кандидата за подофицире, усавршавање подофицира на каријерним курсевима.

Налази се у касарни „Народни херој Стевица Јовановић“ у Панчеву.

У саставу Центра су команда, две чете за обуку, четa за усавршавање подофицира и командни вод.

Командант Центра за обуку и усавршавање подофицира „Наредник Милунка Савић“ је пуковник Предраг Васовић.

Задаци ЦОУП-а


Задаци Центра за обуку и усавршавање подофицира „Наредник Милунка Савић“ јесу:

 • обука кандидата за подофицире и усавршавање подофицира,
 • израда  и доградња  програма курсева кандидата за подофицире и усавршавања подофицира,
 • планирање и обезбеђење материјалне базе и инфраструктуре за извођење обуке,
 • изучавање искустава из рада подофицира у јединицама Војске Србије и страних армија и предлагање, имплементације истих у обуци и усавршавању подофицира,
 • учешће у међународној војној сарадњи из домена обуке кандидата за подофицире и усавршавање подофицира.

Обука у ЦОУП-у


У Центру за усавршавање подофицира „Наредник Милунка Савић“ реализују се следећи курсеви:

 • Лидерски курс,
 • Основни курс за подофицире,
 • Виши курс за подофицире,
 • Каријерни курсеви (Курс за прве подофицире, Курс за главне подофицире, Командно-штабни курс),
 • Специјалистички курсеви (Курс за специјалисте друге класе, Курс за специјалисте прве класе),
 • Наменски курсеви (курсеви за инструкторе обуке, курсеви за сертификаторе обуке, дидактичко-методички курсеви, курсеви за руковаоце новим наоружањем и војном опремом).

Трајање обуке


Трајање појединих курсева одређено је плановима и програмима обуке.

Основни курс за подофицире реализује се у трајању од шест месеци у три модула:

 • заједничка обука, у трајању 10 недеља, реализује се у Центру у Панчеву,
 • стручноспецијалистичка обука, у трајању 12 недеља, реализује се у центрима за стручноспецијалистичку обуку и
 • стажирање у јединицама Војске Србије – примена стечених знања, у трајању од 3 недеље.

По завршетку Основног курса за подофицире, кандидати се производе у чин водника и постављају се на формацијска места у јединицама Војске Србије, у складу са војноевиденционим специјалностима.

Препознавши потребу да се прате позитивна кретања и решења у савременим армијама света, а која се односе на значај подофицирског кора у Војсци Србије, 7. јуна 2010. године формиран је Центар за обуку и усавршавање подофицира, а од 3. маја 2019. године једница носи назив Центар за обуку и усавршавање подофицира – „Милунка Савић“.

Од 1. октобра 2021. године званични назив јединице је Центар за обуку и усавршавање подофицира „Наредник Милунка Савић“.

Контакт


Адреса: Баваништански пут бб, 26 101 Панчево
Телефон: +381 (0) 13 2512-218
Телефакс: +381 (0) 13 326-436
Мејл: coup@vs.rs