Центар АБХО

Центар атомско-биолошко-хемијске одбране (Центар АБХО) реализује индивидуалну специјалистичку обуку војника на добровољном служењу војног рока, кадета и лица из резервног састава која нису служила војни рок са оружјем, као и усавршавања свих категорија кадра (од професионалних војника до официра, из сталног и резервног састава) за специјалности АБХ службе.

Центар АБХО се налази се у касарни „Цар Лазар“ у Крушевцу, а у свом саставу има команду, чету за обуку, усавршавање и евалуацију и мешовиту чету за подршку обуке и усавршавања.

Центар поседује капацитете за обуку кадра цивилних институција Републике Србије и лица из страних оружаних снага, а од 25. јуна 2013. године има статус партнерског центра за образовање и обуку.

Kомандант Центра АБХО je потпуковник Владимир Филиповић.

Задаци Центра АБХО


Центар АБХО је носилац индивидуалне специјалистичке обуке АБХО војничког састава, усавршавања припадника Војске Србије у области АБХО и припадника страних ОС и цивилних институција и испомоћи у школовању официра АБХ службе на Војној академији.

Центар реализује обуку, курсеве, школовања кадета Војне академије и остале задатке.

Обука

 • Индивидуална АБХ обука (по инструкторском моделу) војника, професионалних војника и подофицира,
 • Сертификација индивидуалне обучености.

Курсеви

 • Организација и реализација курсева АБХО за потребе Војске Србије различитог нивоа (чета, батаљон, бригада),
 • Организација и реализација курсева АБХО за потребе других државних органа и цивилних институција,
 • Организација и реализација међународних курсева (за потребе оружаних снага, међународних организација и цивилних институција).

Школовање кадета Војне академије

 • Подршка у специјалистичком делу школовања кадета Војне академије смера АБХ службе.

Остали задаци

 • Израда упутстава, правила и процедура,
 • Пружање експертске помоћи структурама ван Министарства одбране у области АБХО,
 • Пружање подршке у спровођењу међународних обавеза Р. Србије (Конвенције о забрани хемијског и биолошког оружја, Споразуми у области непролиферације оружја за масовно уништење…), научноистраживачким активностима у области АБХО и опитовању опреме АБХО.

Капацитети за обуку


Центар има капацитете за:

 • командно административну функцију,
 • обуку АБХСл, курсеве и образовање,
 • радиолошку и хемијску лабораторију,
 • смештај, 
 • друштвене и спортске активности,
 • библиотеку АБХО и објекте логистичке подршке (ресторан, амбуланта, техничка радионица...).

За практични део индивидуалне специјалистичке обуке, обуку јединица и опитовање АБХО опреме користи се АБХО вежбалиште (површине 76 хектара), које поседује полигоне и објекте за рад са симулантима и реалним агенсима (хемијским и радиолошким).

Наоружање и војна опрема АБХ СЛУЖБЕ


Опрема која се користи у јединицама АБХ службеје функционална и технолошки је сврстана у следеће групе:

 • Заштитна опрема. Користи се за заштиту органа за дисање и тела од РХБ агенаса у различитим условима.
 • Опрема за детекцију и идентификацију токсичних хемикалија. Користи се за детекцију токсичних хемикалија у различитим контаминираним срединама (ваздух, вода, земља, храна, опрема, површине ...) и за идентификацију група и појединачних токсичних хемикалија присутних у контаминираним срединама.
 • Опрема за детекцију и дозиметрију јонизујућег зрачења. Користи се за детекцију јонизујућег зрачења, мерење јачине јонизујућег зрачења и дозе зрачења и мерење активности у различитим врстама нуклеарно контаминираних узорака (храна, вода, биолошки материјал ...).
 • Опрема за РХБ деконтаминацију. Користи се за индивидуалну, групну и завршну деконтаминацију.
 • Несмртоносна хемијска средства за привремено онеспособљавање. Представљају различита конструктивна средстава пуњена са хемикалијама за привремени инвалидитет (CS, CR и OC), намењена за посебну сврху и конструктивно прилагођени за примену у сложеним и специфичним војним и полицијским мисијама.
 • Симулатори. Користе се за симулације дејства различитог нуклеарног и хемијског оружја.

Традиције Центра АБХО


Служба атомско-биолошко-хемијске одбране има дугу традицију у српској војсци, која датира од 28. септембра 1932. године, када је, на основу Уредбе министра војске и морнарице Краљевине Југославије, у Крушевцу почело формирање Барутанског батаљона у оквиру Завода „Обилићево“. Била је то прва регуларна јединица противхемијске заштите у српској војсци.

Кроз дугу историју АБХО се развијао у складу са државним и војним потребама и захтевима. Коначан облик је у периоду од 1956. до 1992. године, са повећањем улоге и већег значаја у војсци и бившој Југославији и формирање јединица нивоу батаљона. Сада, након процеса трансформације, јединице АБХ службе су Центар АБХО и 246. бaтаљон АБХО.

Центар АБХО вуче корене од првих школа противхемијске заштите које су организоване 1946. године.

На садашњој локацији у Крушевцу Центар се налази од децембра 1956. године и од тада почиње његов интензиван развој.

Контакт


Адреса: Балканска 57, 37 000 Крушевац
Телефон: +381 (0) 37 416-060
Телефакс: + 381 (0) 37 416-308
Мејл: centar@abho.vs.rs

Повезане вести