Каталог курсева Центра АБХО

Каталог курсева Центра АБХО садржи 20 успостављених курсева. Курсеви су пројектовани за 15–20 полазника, у трајању 5–10 радних дана, с капацитетом од 80 до 120 полазника годишње (4–6 курсева у току године).

kursevi-centar-abho.jpg
Каталог који је израдио Центар АБХО обухвата следеће курсеве:

 1. Детекција и идентификација токсичних хемикалија и токсичних индустријских хемикалија.
 2. Детекција и мерење јонизујућих зрачења.
 3. Радиолошко-хемијско-биолошка заштита људи и покретних средстава.
 4. Радиолошко-хемијско-биолошка деконтаминација.
 5. Основни курс заштите од дејства хемијског оружја.
 6. Напредни курс заштите од дејства хемијског оружја.
 7. Наоружање и војна опрема АБХО.
 8. Курс за организацију обуке АБХО у јединицама тактичког нивоа.
 9. Курс за подофицире АБХ службе.
 10. Основни курс анализе радиоактивно и хемијски контаминираних узорака.
 11. Курс примене несмртоносних средстава за привремено онеспособљавање у противтерористичким и мировним - неборбеним операцијама.
 12. Курс Спасилачке операције у условима радиолошко-хемијско-биолошке контаминације настале тероризмом и акцидентима оружјем за масовно уништавање.
 13. Курс са реалним хемијским агенсима.
 14. Курс са реалним радиолошким агенсима.
 15. Основни курс процене и прогнозе хемијске ситуације.
 16. Курс за обуку јединица РХБ цивилне заштите
 17. Основни курс АБХО пре упућивања у мултинационалне и/или операције подршке миру.
 18. Припремни курс са токсичним хемикалијама за учешће у мултинационалним операцијама и/или операцијама подршке миру.
 19. Припремни курс са радиоактивним изворима ниског нивоа радиоактивног зрачења за учешће у мултинационалним операцијама и/или операцијама подршке миру.
 20. Основни курс биолошког оружја и токсикологије.