Центар за обуку везе и информатике

Центар за обуку везе и информатике (ЦО ВИ) реализује индивидуалну специјалистичку обуку војника на добровољном служењу војног рока, кадета и лица из резервног састава која нису служила војни рок са оружјем, као и усавршавања свих категорија кадра (од професионалних војника до официра, из сталног и резервног састава) за специјалности служби телекомуникација и информатике.

Мирнодопски састав Центра чини језгро батаљона везе Територијалних снага који формира у рату, а у миру врши припреме за извршење мобилизације и достизање оперативних способности батаљона.

Налази се у гарнизону Горњи Милановац, у касарни „Војвода Радомир Путник“. 

У саставу Центра су команда, командни вод, две чете за обуку, вод за обезбеђење објеката, логистички вод и одељење за здравствену заштиту.

Командант Центра за обуку везе и информатике је потпуковник Ненад Дражинац. 

Задаци ЦО ВИ


Задаци Центра за обуку везе и информатике јесу:

  • обука и усавршавање кадрова служби телекомуникација и информатике,
  • обука и усавршавање кадрова служби телекомуникација и информатике,
  • индивидуална специјалистичка обука војника на добровољном служењу војног рока службе телекомуникација и сертификација индивидуалне специјалистичке обучености војника и кандидата за професионалне војнике,
  • обука ратне јединице,
  • обезбеђење објеката у надлежности ЦО ВИ,
  • одржавање објеката и инфраструктуре у надлежности ЦО ВИ,
  • логистичка подршка јединица у гарнизону Горњи Милановац.

Традиције ЦО ВИ


Центар за обуку везе и информатике формиран је 15. новембра 2006. године као Центар за обуку и усавршавање кадра везе, информатике и електронских дејстава и наставља традиције Школског центра везе.

Центар је првобитно био потчињен Управи за телекомуникације и информатику Генералштаба Војске Србије, а у састав Команде за обуку ушао је 17. маја 2007. године. У Центар за обуку везе, информатике и електронских дејстава преформиран је 30. новембра 2007. године.

Контакт


Адреса: Кнеза Александра 59, 32 300 Горњи Милановац
Телефон: +381 (0) 32 712-190
Телефакс: +381 (0) 32 711-655
Мејл: covi@vs.rs

Повезане вести