Обука оператора на савременим телекомуникационим системима домаће производње

Четвртак, 17.3.2022 | Обука
У Центру за обуку везе и информатике Војске Србије у Горњем Милановцу у току је обука оператора на покретним комутационим чворовима, који представљају интегрисане системе телекомуникационе и информатичке опреме.

Обука траје два месеца, а похађају је професионални припадници Војске Србије службе телекомуникација из јединица које су опремљене овим савременим системима.

Током оспособљавања полазници стичу неопходна теоретска знања и практичне вештине за самосталан рад на покретном комутационом чвору, у чијем су саставу радио, радио-релејни, кабловско-линијски, комутациони, рачунарско-софтверски, енергетски, интерком и подсистем криптозаштите. 

Покретни комутациони чвор развио је Војнотехнички институт у сарадњи са Управом за телекомуникације и информатику (Ј-6) Генералштаба Војске Србије, Техничким ремонтним заводом „Чачак“, Техничким опитним центром и крајњим корисницима у Војсци Србије, а серијска производња овог система који интегрише уређаје и технологију  реномираних домаћих и страних произвођача одвија се у чачанском заводу.

Успешном реализацијом обуке оператора и опремањем Војске Србије овим системима, које је отпочело ове године, значајно ће бити унапређене могућности коришћења савремених телекомуникационих сервиса у командовању јединицама и сагледавању целокупне оперативне слике бојишта.

Повезане вести