Специјалистичка обука војника службе телекомуникација

Уторак, 23.8.2022 | Обука
У Центру за обуку везе и информатике Војске Србије у Горњем Милановцу реализује се специјалистичка обука војника на служењу војног рока генерације „јун 2022“ службе телекомуникација.

Војници распоређени у ову јединицу, током шестонедељне обуке, оспособљавају се за дужности телепринтериста, радио-телепринтериста, радио-релејаца и телефониста-линијаша. 

Програмом обучавања обухваћени су различити садржаји како би се војници оспособили за руковање радио-уређајима у оперативној употреби у јединицама Војске Србије, а тежиште је на увежбавању за брзо отпремање шифрованих и отворених текстова и на практичном раду у оквиру послуга радио-релејног система приликом постављања станица телекомуникација. 

По завршетку индивидуалне специјалистичке обуке, која у Центру за обуку везе и информатике траје до краја овог месеца, војници ће бити упућени у јединице Војске Србије, где ће имати прилику да примене и надограде стечена знања.

Повезане вести