ОБВТ ЛАЗАР 3

СУСРЕТ НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБОВА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ