Здружена оперативна команда

Здружена оперативна команда је оранизацијска јединица Генералштаба намењена за оперативно командовање Војском Србије. Еластичне је формације, која се проширује представницима осталих организацијских јединица Генералштаба, а по потреби и команди оперативног нивоа.
Здруженој оперативној команди непосредно су потчињени Центар за мировне операције, Оперативни центар система одбране и Комисија за спровођење Војнотехничког споразума.

Командант Здружене оперативне команде у миру је заменик начелника Генералштаба Војске Србије.

Заменик команданта Здружене оперативне команде је генерал-мајор Илија Тодоров.

У складу са својом мисијом, Здружена оперативна команда:

 • планира операције одговора на кризе,
 • командује снагама ангажованим у операцијама у земљи,
 • планира употребу снага,
 • прати ангажовање и командује снагама Војске Србије у мултинационалним операцијама.

Заменик команданта Здружене оперативне команде даје одобрење-сагласност за регулисање саобраћаја од интереса за одбрану на копну, пловним путевима и у ваздушном простору Републике Србије.

Задаци Здружене оперативне команде


Основна функција ЗОК је командна, а обавља и задатке из функција планирање, организовање, руковођење, контрола и оперативне функције.

Планирање

 • Израда предлога директива председника Републике за употребу Војске Србије,
 • Израда предлога заповести и наређења начелника Генералштаба за употербу Војске,
 • Планирање операција Војске.

Организовање

 • Утврђивање снага за реализацију операције Војске,
 • Утврђивање снага за командовање операцијама Војске,
 • Дефинисање координације између носилаца и сарадника за реализацију задатака Војске и других снага одбране,
 • Утврђивање средстава потребних за реализацију задатака Војске и других снага одбране,
 • Дефинисање временских, просторних и других ограничења за реализацију задатака Војске и других снага одбране.

Руковођење

 • Праћење реализације задатака Војске у земљи и мониторинг нада снагама Војске ангажованим у иностранству
 • Усмеравање и координација активности у процесу реализације задатака Војске.

Контрола

 • Стицање увида у стање оперативних и функционалних способности снага Војске Србије за операције у земљи и иностранству и предузимање мера за њено подизање на виши ниво,
 • Контрола непрекидности система руковођења и командовања у систему одбране у условима сталне, повишене и потпуне оперативне способности.

Оперативна

 • Командовање снагама Војске које су ангажоване у текућим операцијама Војске и предузимање мера за успешну реализацију задатака и остварење циљева
 • Командовање организацијским јединицама ЗОК-а
 • Праћење ситуације, прикупљање података и информација о активностима Војске у земљи и иностранству
 • Праћење, евиденција и анализа ванредних догађаја у систему одбране
 • Обезбеђење непрекидности система руковођења и командовања у систему одбране у условима сталне, повишене и потпуне оперативне способности
 • Контрола спровођења Војнотехничког и осталих споразума и процедура потписаних између Војске Србије и Кфора
 • Учешће у изради законских и подзаконских аката у вези са регулисањем саобраћаја од интереса за одбрану на копну, пловним путевима и у ваздушном простору Републике Србије
 • Посредовање у име Министарства одбране са Министарством спољних послова, Министарством унутрашњих послова, Директоратом цивилног ваздухопловства, Агенцијом за контролу летења Србије и Црне Горе и другим органима Републике Србије с циљем припреме одобрења-сагласности за регулисање саобраћаја од интереса за одбрану на копну, пловним путевима и у ваздушном простору Републике Србије
 • Припрема одобрења-сагласности за регулисање саобраћаја од интереса за одбрану на копну, пловним путевима и у ваздушном простору Републике Србије.

Здружена оперативна команда је формирана у јануару 2007. године као организациона јединица Генералштаба Војске Србије надлежна за оперативно командовање и употребу Војске Србије у операцијама.

Контакт


Адреса: Незнаног јунака 38, 11 000 Београд
Телефон: +381 (0) 11 3006-040
Телефакс: +381 (0) 11 2063-358

Повезане вести