Оперативни центар система одбране

Оперативни центар система одбране је јединица непосредно потчињена Здруженој оперативној команди чија је основна намена праћење активности у Министарству одбране и Војсци Србије и праћење ангажовања снага у операцијама, ради обезбеђења непрекидности командовања у МО и ВС. 

Оперативни центар система одбране обавља послове који се односе на:

  • организацију и функционисање оперативног дежурства у систему одбране,
  • праћење, евидентирање и излагање информација, обраду информација и израду предлога, командовање (по овлашћењу), извештавање, обавештавање,
  • вођење, ажурирање и приказ базе података о оперативним и функционалним способностима Војске Србије ради подршке планирања операција ЗОК,
  • регулисање саобраћаја на копну, унутрашњим пловним путевима и ваздушном простору Републике Србије од интереса за одбрану Републике Србије,
  • евидентирање и статистичка анализа ванредних догађаја у Министарству одбране и Војсци Србије.

У саставу Оперативног центра су Одељење за праћење, евидентирање и обраду информација, Одељење за оперативне, опште и канцеларијске послове и Одсек за саобраћај и транзит страних војних трупа.

Задаци Оперативног центра СО


У надлежности Оперативног центра система одбране су следећи задаци:

  • Реализација оперативног дежурства, прикупљање, обрада и излагање информација о  стању и активностима у Министаству одбране и Војсци Србије
  • Вођење, ажурирање и приказ података о оперативним и функционалним способностима Војске Србије за планирање одговора на кризе и података за реализацију оперативног дежурства
  • Подршка Здруженој оперативној команди за планирање и командовање у операцијама
  • Евиденција, ажурирање и приказ базе података за планирање операција Здружене оперативне команде
  • Израда предлога сагласности и одобрења за саобраћај на копну, унутрашњим пловним путевима и у ваздушном простору од интереса за одбрану Републике Србије, на основу мишљења надлежних организацијских јединица Министарства одбране и Војске Србије и других ресорних органа Републике Србије.

Оперативни центар система одбране претпочињен је Здруженој оперативној команди 2007. године. До тада се налазио у саставу Управе за оперативне послове (Ј-3) Генералштаба Војске Србије


Контакт


Адреса: Незнаног јунака 38, 11 000 Београд
Телефони: +381 (0) 11 3006-301; +381 (0) 11 3000-318
Телефакс: +381 (0) 11 3006-338
Имејл: oc.so@vs.rs

Повезане вести