Војска Србије — институцијакојој грађани највише верују

Командант 333. инжињеријског батаљона потпуковник Бојан Стојановић


Датум и место рођења

23. јул 1979, Прокупље

Образовање

 • Војна академија, смер инжињерија
 • Гимназија

Дужности

 • Командант 333. инжињеријског батаљона, Ратно ваздухопловство и ПВО
 • Начелник Групе за оперативне послове и обуку, 310. инжињеријски батаљон
 • Референт у Одсеку за оперативне послове и обуку, 310. инжињеријски батаљон
 • Командир пионирске чете
 • Заменик командира пионирске чете
 • Командир извиђачког вода
 • Командир вода у пионирској чети
 • Командир вода у путној чети

Унапређења

 • Потпуковник, 2018.
 • Мајор, 2014.
 • Капетан, 2008.
 • Поручник, 2005.
 • Потпоручник, 2002.

Одликовања

 • Војна споменица поводом јубилеја Војске Србије, 2016.

Контакт

Адреса: Јабучки рит 1, Панчево
Телефон: +381 (0) 13 2512-910
Телефакс: +381 (0) 13 326-546
Мејл: 333inzbat@vs.rs