Обука војника за дужности извиђачких органа

Понедељак, 31.8.2020 | Обука
Професионални војници из јединица Копнене војске који се обучавају за дужности у саставу извиђачких органа реализовали су покретно логоровање на полигонима и вежбалиштима у околини Пожаревца.

Пре логоровања извиђачи су реализовали вежбе са минско-експлозивним средствима, сва програмска гађања из пешадијског наоружања и увежбавали тактичке радње и кретање на непознатом терену уз оријентацију у простору и савлађивање различитих врста препрека.

На крају обучавања изведена је показна вежба, у оквиру које су извиђачи приказали оспособљеност за извођење специјалних дејстава и решавање задатака у дубини непријатеља, у овом случају диверзантски препад на телекомуникациони центар, затим оспособљеност за самосталну исхрану у природи, као и импровизована средства за савлађивање водених препрека.

Обука извиђача је реализована на теренима различите конфигурације како би услови били приближни ситуацијама у којима се могу наћи током извођења борбених дејстава, што је од пресудног значаја за психофизичку припремљеност војника за извршавање сложених задатака у дубини непријатеља.

Повезане вести