Начелник Генералштаба Војске Србије

Начелник Генералштаба Војске Србије командујe Војском Србије у складу са законом и актима командовања претпостављених.

general-potpukovnik-milan-mojsilovic-nacelnik-generalstaba-vojske-srbije-foto-jovo-mamula.jpg
Начелник Генералштаба је највиши стручни саветник председника Републике Србије и министра одбране за припрему, организовање и употребу Војске.

Од 18. септембра 2018. године на дужности начелника Генералштаба Војске Србије је генерал Милан Мојсиловић.

Начелник Генералштаба Војске Србије:

 • предлаже план развоја и опремања Војске Србије;
 • поставља, унапређује, распоређује и разрешава официре у Војсци Србије до чина капетана и одлучује о престанку њихове службе, на предлог непосредно потчињених старешина;
 • даје мишљење министру одбране на његов предлог за постављење, унапређење и разрешење и престанак службе генерала и старешина на дужности за које је формацијом утврђен чин генерала, у складу са Законом о Војсци Србије;
 • поставља, унапређује, распоређује и разрешава подофицире и професионалне војнике и распоређује цивилна лица на служби у Војсци Србије и одлучује о престанку њихове службе, на предлог непосредно потчињених старешина;
 • предлаже план попуне Војске Србије и бројни распоред регрута у Војсци Србије;
 • доноси доктринарна документа нижег нивоа;
 • утврђује планове обуке и усавршавања професионалних војних лица и лица у резервном саставу;
 • доноси Кодекс части припадника Војске Србије;
 • решава о стањима у служби подофицира и официра до чина капетана, у Војсци Србије;
 • производи у почетни подофицира;
 • решава о распоређивању, одређивању плате, престанку службе у Војсци Србије и другим односима у служби цивилних лица на служби у Војсци Србије;
 • обавља и друге послове утврђене законом.

За извршавање аката које доноси председник Републике, односно министар одбране и послова командовања Војском Србије, као и других послова утврђених законом, начелник Генералштаба доноси правила, наредбе, упутства, директиве, одлуке и наређења.

Контакт


Адреса: Незнаног јунака 38, 11 000 Београд
Телефон: +381 (0) 11 2063 901
Телефакс: +381 (0) 11 3006 331
Имејл: vojska.srbije@vs.rs