Покретно логоровање јединица Бригаде везе

Понедељак, 23.5.2022 | Обука
Војници на служењу војног рока генерације „децембар 2021“ који у Бригади везе завршавају своју стручно-специјалистичку обуку и шестомесечни војни рок, налазе се на вишедневном покретном логоровању, на којем, заједно с професионалним саставом, овладавају вештинама неопходним за ефикасно извршавање наменских задатака јединице.

Током покретног логоровања, војници се обучавају за постављање покретних телекомуникационих центара на командним местима, успостављање и одржавање различитих врста веза и организацију живота и рада у теренским условима.

Све радње су нормиране и извршавају се и у дневним и у ноћним условима, а остварени резултати сведоче да су војници професионално приступили реализацији вежбовних активности и успешно савладали теоријско оспособљавање у кабинетима и учионицама.

Реализацијом покретног логоровања у реалним просторним и временским условима, осим обучавања војника на служењу војног рока, унапређује се и оспособљеност јединице за планирање и извођење телекомуникационо-информатичког обезбеђења команди оперативног и стратегијског нивоа, што је од кључног значаја за ефикасно командовање снагама Војске Србије.

Повезане вести