Непрекидност логистичке подршке на вежби „Маневри 2022“

Среда, 2.11.2022 | Обука
У оквиру здружене вежбе „Маневри 2022“, посебна пажња се поклања увежбавању и провери способности логистичких јединица, пре свега Централне логистичке базе, за пружање подршке вежбајућим саставима.

У складу са задатим супозицијама, ове јединице су у теренским условима ангажоване на издавању и дотуру средстава и опреме снагама Војске Србије које реализују тактичка увежбавања и бојева гађања на сталним и привременим полигонима у Републици Србији.

У првој фази вежбе команда и јединице Централне логистичке базе спровеле су оперативно планирање, да би потом до удаљених локација реализовале дотур широког спектра убојних средстава неопходних за извођење обуке и планираних гађања на вежби.

Остварена је непрекидност снабдевања вежбајућих састава критичним убојним средствима, што представља важан предуслов за успешно извођење како сложених вежбовних активности тако и операција Војске Србије, али и потврду високе оспособљености професионалног састава за пружање логистичке подршке јединицама Војске Србије.

Повезане вести