Провера специјалистичке обучености војника

Четвртак, 30.6.2022 | Обука
У Центру за обуку копнене војске у Пожаревцу ове недеље је реализована провера обучености војника на добровољном служењу војног рока генерације „март 2022“ којима први период обучавања траје четири месеца.

Провери су приступили војници извиђачи и нишанџијe на тенку М-84 и борбеном возилу пешадије М-80А коjима због комлексности војничких дужности за које се оспособљавају индивидуална обука траје месец дана дуже. 

Пред њих су на испиту оспособљености постављени разноврсни тактички задаци за чије успешно решавање је било неопходно применити знања и вештина стечене током десетонедељне специјалистичке обуке.

Успешан завршетак провере резултат је посвећености и залагања војника током обучавања, као и високог квалитета обуке коју изводе инструктори из Центра за обуку копнене војске. У наставку следи колективна обука извиђача и нишанџија у јединицима Војске Србије, где ће бити у прилици да надограде стечена знања и активно учествују у реализацији свакодневних задатака.

Повезане вести