Обука за дужност ватрогасца у Војсци Србије

Петак, 23.7.2021 | Обука
На полигонима и у кабинетима Центра за обуку логистике у току је обука подофицира, професионалних војника и цивилних лица за дужност ватрогасца у Војсци Србије. 

Током обуке, полазници стичу знања и вештине за гашење пожара, заштиту покретних ствари и евакуацију људства, самостално или у саставу ватрогасних екипа.

Програмом обучавања је предвиђено усвајање теоријских и практичних знања о организацији заштите од пожара у касарнама и гарнизонима Војске Србије, пожарно-превентивним мерама, ватрогасним средствима, као и тактикама гашења пожара.

У оквиру обуке биће реализована и вежба у гашењу пожара, када ће полазници у пракси проверити своја знања и вештине за гашење различитих класа пожара формацијским и приручним ватрогасним средсвима.

Реализацијом обуке у Центру за обуку логистике за дужност ватрогасца, систем одбране добија обучене и оспособљене кадрове за обављање дужности у ватрогасним екипама које формирају јединице Војске Србије.

Повезане вести