Курс напредне прве помоћи

Среда, 10.11.2021 | Обука
У Центру за обуку логистике у Нишу у току је курс напредне прве помоћи који похађају официри, подофицири, професионални војници и цивилна лица на служби у Војсци Србије који се не баве ургентним медицинским збрињавањем. 

Током четворонедељне обуке полазници се оспособљавају за збрињавање повређених на месту несреће и њихову евакуацију, у мирнодопским и ратним условима, као и у случају елементарних непогода.

Приоритет у обуци је практично увежбавање техника и процедура које се примењују приликом пружања прве помоћи, од почетне процене угрожености повређених, преко тријаже и прегледа пацијента по контролној листи до санирања повреда.

Завршетком овог курса, који представља трећи ниво усавршавања за пружање прве помоћи, полазници су у потпуности оспособљени за ефикасну употребу формацијских и приручних санитетских средстава приликом хитног збрињавања угрожених у различитим ситуацијама, као и за примену техника и процедура које се користе за спречавање даљег погоршања здравља повређених и оболелих.

Повезане вести