Стажирање кадета у Техничком ремонтном заводу „Чачак“

Среда, 7.7.2021 | Обука
У Техничком ремонтном заводу „Чачак“, у току је стажирање кадета 142. класе Војне академије смера војномашинско инжињерство, модула наоружање.

Реч је о стручној пракси током које кадети завршне године студија стичу практична знања неопходна за обављање почетних официрских дужности у јединицама и установама Војске Србије.

У складу са тематским планом, стручна лица ове еминентне војне установе упознала су кадете са историјатом, мисијом и задацима Завода, као и технологијама и капацитетима за одржавање наоружања и војне опреме.

У току стажирања, кадети ће имати прилику да се у реалним условима упознају са конструкционом, техничком и технолошком документацијом, асортиманом наоружања, технолошким поступцима и опремом. Осим наведеног, биће им приказани радни процеси у току ремонта средстава и наоружања, хемијска лабораторија, савремени уређаји и алати, као и технологија одржавања нишанских справа и оптичких уређаја.

Значај посете Техничком ремонтоном заводу „Чачак“ огледа се у практичној примени знања која су кадети стекли на Војној академији, пре свега у области ремонта средстава и наоружања и израде резервних делова, што ће им бити од непроцењивог значаја приликом израде завршних радова.

Повезане вести