Међународни курс о радиолошко-хемијско-биолошкој деконтаминацији

Среда, 22.9.2021 | Обука
У Центру атомско-биолошко-хемијске одбране Војске Србије у Крушевцу ове недеље се реализуje међународни курс из области радиолошко-хемијско-биолошке (РХБ) деконтаминације.

Курс се одржава у касарни „Цар Лазар“ и на полигону „Равњак“, а полазници су припадници Војске Србије и оружаних снага Босне и Херцеговине, Мађарске, Црне Горе и Шпаније. 

Програмом обучавања предвиђени су теоријски и практични садржаји који ће полазницима омогућити да унапреде знања из ове области и практично увежбају употребу савремених средстава за РХБ деконтаминацију људи, земљишта и објеката.

Реализација међународних курсева у Центру атомско-биолошко-хемијске одбране доприноси размени искустава, даљем унапређењу капацитета за обуку Војске Србије, као и јачању регионалне сарадње и укупних билатералних односа са партнерским државама.

Повезане вести