Курс за оспособљавање оперативних органа

Петак, 5.11.2021 | Обука
У организацији Оперативне управе (Ј-3) Генералштаба Војске Србије, у касарни „Бањица 2“ у Београду реализован је Курс за оспособљавање оперативних органа.

Курс су похађали официри и подофицири који су се, током двонедељног усавршавања, додатно обучавали за обављање широког спектра послова на формацијским местима оперативних органа. 

Они су унапредили своја знања, између осталог, за планирање рада, учешће у процесу доношења војних одлука, организовање мера приправности и обезбеђења, планирање и реализацију контрола, анализа и вођење оперативне евиденције у Министарству одбране и Војсци Србије.

Реализацијом оваквих курсева унапређује се оспособљеност штабних официра и подофицира за ефикасно обављање оперативних послова, који су од суштинског значаја за функционисање команди, јединица и установа Војске Србије.

Повезане вести