Обука војника у Гарди за давање војних почасти

Среда, 22.6.2022 | Обука
У оквиру обуке за колективне задатке Гарде, у овој јединици се реализује оспособљавање војника на служењу војног рока генерације „март 2022“ за давање војних почасти.

Оспособљавање за овај протоколарни задатак пролазе одабрани војници који су се издвојили оствареним резултатима на обуци, залагањем, психофизичким способностима и стројевом изграђеношћу.

Заједно са професионалним војницима и старешинама у Гардијском батаљону, они свакодневно увежбавају стројеве радње које се примењују приликом давања почасти у оквиру протокола државних органа, како би достигли захтевани ниво обучености и врхунску стројеву изграђеност која мора да краси сваког гардисту. Радње се увежбавају до аутоматизма, чиме се могућност грешке пред државним руководством и највишим страним представницима своди на најмању могућу меру.

Војници на обуци показују изузетну мотивисаност и залагање, као и жељу да се након служења војног рока запосле у Војсци Србије у својству професионалних војника на служби у Гарди, што ће најбољим међу њима бити и омогућено.

Повезане вести