Обавештење о начину пријављивања кандидата за професионалне војнике

Понедељак, 30.1.2017 | Актуелности

Обавештење поводом најављеног пријема још 500 професионалних војника непосредним пријемом војника из евиденције регионалних центара Министарства одбране.

Поводом најављеног пријема још 500 професионалних војника непосредним пријемом војника из евиденције регионалних центара Министарства одбране, одређена су места службовања и адресе војних пошта у којима кандидати могу да поднесу своје пријаве за пријем у професионалну војну службу.

Пријаве се подносе у понедељак 13. фебруара 2017. године до 9 часова, а све информације о војним поштама у којима се подносе пријаве, начину подношења пријава, као и селекцији за заинтересоване кандидате, могу се  пронаћи ОВДЕ.

Истог дана,  13. фебруара,  кандидати подлежу и општем лекарском прегледу и провери физичке способности, а у случају већег броја кандидата  активност ће се реализовати и у наредном периоду.

Као што је претходно најављено, реч је о непосредном пријему војника из евиденције регионалних центара Министарства одбране  те су потенцијални кандидати сви држављани Републике Србије који су добровољно одслужили војни рок са оружјем и млађи су од 30 година.

Са најбољим кандидатима закључиће се уговор о раду на одређено време и биће примљени у професионалну војну службу на период од шест месеци, уз могућност продужења уговора о раду на период од три године и обнављање уговора до навршених 40 година живота. 
Кључне речи

Повезане вести