Пријем још 500 професионалних војника

Среда, 25.1.2017 | Актуелности

Министар oдбране Зоран Ђорђевић, након консултација са председником Владе, покренуо је процедуру за пријем још 500 професионалних војника непосредним пријемом из евиденције регионалних центара МО.

Реч је о непосредном пријему војника из евиденције регионалних центара Министарства одбране, те су потенцијални кандидати сви држављани Републике Србије који су добровољно одслужили војни рок са оружјем и млађи су од 30 година. То ће бити прилика за запослење и новим генерацијама младића и девојака на шестомесечном добровољном служењу војног рока.
 
Новина је да ће у наредном периоду, након истека уговора или одлива кадра по било ком основу, Министарство одбране и Војска Србије одмах запошљавати нове професионалне војнике по убрзаној процедури.
 
Подношење пријава, као и почетна селекција за заинтересоване кандидате, биће организовани у касарнама чије локације и тачан термин пријаве ће бити накнадно објављени.
 
Са најбољим кандидатима закључиће се уговор о раду на одређено време и биће примљени у професионалну војну службу на период од шест месеци, уз могућност продужења уговора о раду на период од три године и обнављање уговора до навршених 40 година живота.
 
Подсећамо да је крајем октобра већ покренута иницијатива за пријем 300 професионалних војника из редова оних који су добровољно одслужили војног рок, од који је више од 200 већ у строју Војске Србије.
 
Од децембра прошле године успостављен је и нови начин добровољног служења војног рока са оружјем који траје шест месеци. Циљ је да се додатном обуком војника унапреде оперативне и функционалне способности Војске Србије, да се растерете професионални војници који ће се више бавити усавршавањем стечених знања и вештина, као и да се оснажи резевни састав. Један од бенефита предвиђених за војнике јесу веће новчане накнаде у последња три месеца служења војног рока.

Повезане вести