Центар за мировне операције

Центар за мировне операције је јединица намењена за обуку, избор, опремање, припрему и упућивање појединаца и јединица из Министарства одбране и Војске Србије у мултинационалне операције ван граница Републике Србије.

У саставу Центра за мировне операције су Одељење за људске ресурсе, Одељење за оперативно-штабне послове, Одељење за обуку, Одељење за подршку и Група за финансије.

Начелник Центра за мировне операције је пуковник др Иван Лазаревић.

EAPTC IAPTC

Центар за мировне операције је пуноправни члан Европске асоцијације центара за обуку за мировне операције (EAPTC) и Међународне асоцијације центара за обуку за мировне операције (IAPTC)

Задаци Центра за мировне операције


Центар за мировне операције обавља послове који се односе на:

 • избор, селекцију, обуку и припрему лица и учешће у обуци и припреми јединица за мултинационалне операције;
 • праћење, координацију и контролу ангажованих снага Војске Србије у мултинационалним операцијама (МнОп), у складу са одлуком надлежних органа;
 • координацију активности на планирању, организацији и реализацији транспорта појединаца, јединица, наоружања и војне опреме у МнОп;
 • планирање, организацију и реализацију националних и међународних курсева, семинара и предавања из области МнОп;
 • израду критеријума за обезбеђење људских ресурса за јединице и особље на кључним дужностима у јединицама које се припремају за ангажовање у МнОп;
 • предлагање појединаца за оспособљавање у земљи и иностранству за учешће у МнОп;
 • учешће у избору и изради садржаја обуке за јединице за МнОп;
 • координацију у припреми снага за МнОп са организацијским целинама Министарства одбране и ГенералштабаВС и надлежним субјектима у Републици Србији и другим међународним субјектима и организацијама;
 • предлог трошкова припрема и ангажовања појединаца и јединица за учешће у МнОп;
 • учешће у евалуацији оспособљености јединица за ангажовање у МнОп;
 • учешће у изради Меморандума о разумевању и техничких споразума за ангажовање припадника ВС у МнОп;
 • предлагање и учешће у изради и измени нормативно-правног оквира за учешће у МнОп;
 • сарадњу са Центрима за обуку за операције подршке миру у региону и свету и међународним организацијама, у циљу усавршавања у области МнОп;
 • сарадњу са организацијским целинама МО и ВС надлежним за међународну војну сарадњу и обуку у вези са МнОп;
 • сарадњу са међународним субјектима ради размене идеја и искустава из МнОп, у складу са плановимабилатералне војне сарадње;
 • сарадњу са организацијским целинама МО и ВС надлежним за међународну војну сарадњу и обуку у вези са МнОп.

Традиције ЦМО


Од повратка у мултинационалне операције 2002. године и десетогодишње паузе због ратних дешавања на простору бивше СФР Југославије, Војска Југославије и Војска Србије и Црне Горе учествовале су у две мултинационалне операције Уједињених нација: УНМИСЕТ у Источном Тимору и ОНУБ у Бурундију.

Ово је било појединачно ангажовање официра на дужностима војних посматрача. Чак и овакво „тачкасто” ангажовање од неколико официра захтевало је постојање организацијске целине која би вршила координацију свих активности на избору квалитетног кадра, њиховом опремању, припреми за обављање специфичних дужности ван граница наше земље и решавање њиховог статуса у току овог ангажовања.

Од 2002. године облашћу мировних мисија у Војсци бавило се Одељење за међународне интеграције и мировне операције при Оперативној управи Генералштаба Војске Србије и Црне Горе.

Ово одељење је 14. октобра 2003. године постало Национални центар за мировне мисије, који је био потчињен заменику начелника Генералштаба Војске Србије и Црне Горе. Центар за мировне операције, као правни наследник Националног центра за мировне мисије, основан је 1. јануара 2005. године, од када је и непосредно потчињен Здруженој оперативној команди Генералштаба.

Дан Центра за мировне операције прославља се 17. новембра у спомен на дан када је, 1956. године, упућена претходница Одреда ЈНА у састав Снага за хитно реаговање УН на Синају.

Контакт


Адреса: Незнаног јунака 38, 11 000 Београд
Телефон: +381 (0) 11 2063 274
Телефакс: +381 (0) 11 3005 090
Имејл: pkoc@vs.rs

Повезане вести