Војска Србије — институцијакојој грађани највише верују

Командант 210. батаљона везе потпуковник Жељко Лукић


Датум и место рођења

27. октобар 1978, Београд

Образовање

 • Командно-штабно усавршавање, 2011.
 • Војна академија – смер веза, 2001.
 • Војна гимназија, 1997.

Дужности

 • Командант 210. батаљона везе
 • Заменик команданта 210. батаљона везе
 • Референт у Реферату за оперативне послове и обуку, 210. батаљон везе
 • Командир телефонско-телегарфског вода, Чета везе за Команду ВиПВО

Унапређења

 • Потпуковник, 2014.
 • Мајор, 2012.
 • Капетан, 2007. 
 • Поручник, 2004.
 • Потпоручник, 2001.

Контакт

Адреса: Рашка 2, 11 000 Београд
Телефон: +381 (0) 11 3053-200
Телефакс: +381 (0) 11 3053-667
Мејл: 210bv@vs.rs