210. батаљон везе

210. батаљон везе је намењен за реализацију телекомуникационо-информатичког обезбеђења за потребе Команде Ратног ваздухопловства и ПВО.

У саставу 210. батаљона везе су команда, две чете везе, два вода везе и логистички вод.

Командант 210. батаљона везе је потпуковник Иван Новаковић. 

Задаци 210. батаљона везе


Задаци 210. батаљона везе су:

  • обезбеђење непрекидности и квалитетно функционисање телекомуникационо-информационог система и заштита информација за потребе Команде РВ и ПВО,
  • ојачање елемената стационарног телекомуникационо-информатичког центра,
  • постављање покретног телекомуникационо-информатичког центра.

Опрема 210. батаљона везе


210. батаљон везе опремљен је уређајима и системима за реализацију телекомуникационо-информатичког обезбеђења у стационарној и мобилној компоненти телекомуникационо-информационог система, домаћег и иностраног порекла:

  • Радио-релејни уређаји који омогућавају пренос дигиталних и аналогних информација,
  • Радио-уређаји ВФ опсега мале, средње и велике снаге, којима се обезбеђује одржавање везе на целој територији Републике Србије, користећи ручни и аутоматски режим рада уређаја,
  • Радио-уређаји ВВФ опсега за везу „земља–земља” и „земља–ваздух”,
  • Дигиталне аутоматске телефонске централе и телефонски вишеканални уређаји за пренос аналогних и дигиталних информација по кабловском систему преноса,
  • Уређаји за криптозаштиту који обезбеђују заштићен пренос говорних и штампаних информација и рачунарских података,
  • Информатичка опрема за реализацију и одржавање рачунарске мреже.

Традиције 210. батаљона везе


210. батаљон везе формиран је 11. септембра 1967. године од чете везе Првог пука ВОЈИН и чете везе 250. ракетне бригаде ПВО и као приштапска јединица ушао је у састав Првог пука ВОЈИН.

У саставу Првог пука ВОЈИН налази се све до 1978. године, када постаје самостална јединица у оквиру 11. дивизије ПВО.

Расформирањем 11. дивизије ПВО, 1987. године, улази у састав Првог корпуса РВ и ПВО. Реорганизацијом РВ и ПВО, 1992. године, 210. батаљон везе улази у састав Корпуса ПВО.

Од 2005. године директно је потчињен команданту РВ иПВО, а тада су у његов састав ушле јединице расформираног 322. батаљона везе Команде Ваздухопловног корпуса. По садашњој формацији постављен је од 16. фебруара 2011. године.

Контакт


Адреса: Рашка 2, 11 000 Београд
Телефон: +381 (0) 11 3053-200
Телефакс: +381 (0) 11 3053-667
Мејл: 210bv@vs.rs

Повезане вести