Спомен-соба Речне флотиле

Спомен-соба Речне флотиле сведок је чињенице да припадници јединице чувају успомену на своју прошлост и негују традицију бродарства и поморства у Војсци Србије.

spomen-soba-recne-flotile.jpg

Чувар традиција речног ратног бродарства


Спомен-соба Речне флотиле је формирана на основу наредбе Команде Прве армије од 25. фебруара 1982. године, на предлог и иницијативу команде Речне ратне флотиле, а свечано је отворена 10. септембра 1982. године поводом прославе четрдесет година стварања и развоја Ратне морнарице Народноослободилачке војске Југославије. 

Просторија је уређена тако да представља унутрашњост брода. Идејни пројекат собе су урадили ученици Средње школе за примењену уметност из Новог Сада. Архитектонско решење унутрашњости и пројекат израдио је тим Бироа за пројектовање и инжињеринг Нови Сад. Тематску разраду настанка и хронолошки приказ историјата ратног и послератног развоја урадио је пензионисани капетан бојног брода Радиша Савић.

Кроз велики број информација представљена је верна слика и богата историја речног бродарства и бродараца на нашим просторима, хронолошки су по периодима постављене фотографије, факсимили, документа и текстови каширани на паноу, натписи писани литосетом, макете бродова, униформе и трофејна оружја. Поставку чини више од 80 вредних експоната распоређених у шеснаест одељака и сваки за себе говори о поједином раздобљу прошлости јединице и њених бродараца, од првог посвећеног постанку и развоју речних ратних флотила од 1391. до 1856. године, до последњег у коме је приказана модернизација од 1955. до 1981. године. 

У периоду од 18. јуна 2009. до 28. септембра 2010. године извршена је реконструкција спомен-собе: рестаурирани су сви експонати, обновљен већи део артефаката и фотоса. Поставка је допуњена недостајућим садржајима из тематских целина и новим одељком у предворју, где су постављене фотографије свих команданата Речне флотиле те део докумената посвећених поручнику бојног брода прве класе Александру Берићу, легендарном команданту брода Драва. 

Непосредно уз спомен-собу, у спомен-парку касарне „Александар Берић” налазе се бистe поручника бојног брода прве класе Александра Берића и народног хероја Душана Вукасовића Диогена, трофејна оруђа и шест надгробних обележја морнара совјетске Црноморске флоте погинулим на разминирању Дунава 1944. и 1945. године у борбама за ослобођење Југославије.

Будимир М. Попадић