Центар за усавршавање кадрова војне полиције

Центар за усавршавање кадрова војне полиције намењен је за оспособљавање припадника војне полиције за извршавање функционалних послова и задатака војне полиције.

Центар за усавршавање кадрова војне полиције чине Одсек за тактику, средства и опрему војне полиције и Одсек за криминалистичко-техничке и оперативне послове. Центар је у организацијском и функционалном смислу потчињен Управи војне полиције Генералштаба Војске Србије.

Начелник Центра за усавршвање кадрова војне полиције је потпуковник Дарко Димитријевић

Задаци Центра за усавршавање кадрова војне полиције


Центар за усавршавање кадрова војне полиције:

  • реализује основну и специјалистичку обуку професионалних припадника војне полиције Војске Србије,
  • врши стручно и специјалистичко усавршавање професионалних припадника војне полиције
  • припрема и израђује стручну литературу у области обуке и усавршавања кадрова војне полиције.

Традиције Центра


Центар за обуку кадрова војне полиције наставља традиције Школе војне полиције, која је 17. новембра 1955. године у Панчеву формирана у оквиру Школског центра безбедности ЈНА.

За 55 година постојања Центар је више пута мењао своје називе и локације, али му је сврха постојања увек била обука припадника војне полиције за обављање дужности у јединицама и органима војне полиције. Од јуна 2009. године, Центар је под непосредном командом Управе војне полиције Генералштаба Војске Србије, чиме су се створиле нове могућности и перспективе за обуку и усавршавање припадника војне полиције. 

Носиоци реализације наставног процеса су наставници и инструктори из Центра за обуку и официри и подофицири војне полиције, који своје дугогодишње искуство из рада у јединицама и органима војне полиције преносе  на полазнике курсева. 

Центар је у својој дугогодишњој историји обучавао и велики број припадника страних армија. У процесу реализације наставних садржаја Центар сарађује са безбедносно-обавештајним структурама Министарства одбране и са установама и органима Министарства унутрашњих послова, којима је примарни задатак школовање кадра за обављање послова у безбедносном сектору.

Контакт


Адреса: Незнаног Јунака 38, 11 000 Београд
Телефон: +381 (0) 11 2063-925
Телефакс: +381 (0) 11 2063-284