Управа за развој и опремање (Ј-5)

Управа за развој и опремање (Ј-5) је организациона јединица Генералштаба Војске Србије намењена за опремање наоружањем и војном опремом, израду планова научноиздавачке делатности за Војску Србије, пројектовање организације и припрему мобилизације Војске Србије. 
 • Управа за развој и опремање (Ј-5)
  Начелник Управе за развој и опремање (Ј-5), бригадни генерал Милан Поповић
Управи за развој и опремање (Ј-5) непосредно је потчињен Технички опитни центар.

Начелник Управе за развој и опремање (Ј-5) је бригадни генерал Милан Поповић.

Управа за развој и опремање (Ј-5) је надлежна за:

 • израду студија и планова опремања Војске Србије наоружањем и војном опремом (НВО), убојним средствима (УбС) и наставним материјалним средствима (НМС);
 • израду тактичких студија и претходних анализа развоја НВО, УбСи НМС;
 • учешће у верификацији квалитета и изради решења за усвајање НВО, УбСи НМС;
 • израду реферата за набавку НВО, УбСи НМС;
 • израду критеријума и норми припадања и попуна команди, јединица и установа НВО, УбСи НМС, давање сагласности за оглашавање вишкова и расходовање;
 • пројектовање састава и команди, јединица и установа Војске Србије и дефинисање елемената организацијског развоја;
 • предлагање, праћење и анализу организацијских поступака команди, јединица и установа Војске Србије;
 • учешће у изради докумената и прописа из области организације;
 • вођење евиденције, ажурирање и чување докумената организације;
 • планирање и организовање мобилизације Војске Србије;
 • израду, ажурирање и чување Плана мобилизације Генералштаба Војске Србије;
 • израду програма реализације развоја, научноиздавачке делатности и модернизације НВО, УбС и НМС;
 • израду планова научноиздавачке делатности за Војску Србије;
 • планирање, организовање и контролу реализације задатака Техничког опитног центра.

Контакт


Адреса: Незнаног јунака 38, 11 000 Београд
Телефон: +381 (0) 11 2063-834
Телефакс: +381 (0) 11 3005-053