Технички опитни центар

Технички опитни центар је војна научноистраживачка установа Војске Србије, овлашћена за спровођење завршних, верификационих и хомологационих испитивања средстава наоружања и војне опреме и метролошко обезбеђење система одбране.
 • Технички опитни центар
  • Сектор за наоружање
  • Сектор за електронику
  • Сектор за мото-техничка и средства речних јединица
  • Сектор за метрологију
  • Сектор за ваздухопловна средства
  • Центар за летна испитивања
  • Центар за испитивање наоружања и војне опреме „Никинци“
Технички опитни центар (ТОЦ) је непосредно потчињен Управи за развој и опремање (Ј-5) Генералштаба Војске Србије.

Своју делатност обавља на три локације. Седиште и највећи број лабораторија налази се у Београду, у Улици Војводе Степе 445. Центар за испитивање наоружања и војне опреме смештен је у селу Никинци, док се Центар за летна испитивања и Сектор за ваздухопловна средства налазе на Војном аеродрому „Пуковник-пилот Миленко Павловић“.

Организација Техничког опитног центра је прилагођена потребама извршења задатака по одређеним стручним областима. Основу чине сектори и центри. Сектори су организовани по одељењима, односно лабораторијама. За реализацију испитивања сложених система формирају се радни тимови у чији састав улазе стручњаци из разних области. 

У саставу  ТОЦ-а су Командни вод, Сектор за наоружање, Сектор за електронику, Сектор за мото-техничка и средства речних јединица, Сектор за метрологију, Сектор за ваздухопловна средства, Центар за летна испитивања и Центар за испитивање наоружања и војне опреме „Никинци“.

Научна делатност


На пољу научне делатности припадници ТОЦ-а руководе различитим научноистраживачким пројектима или учествују у истим, раде на личном стручно-специјалистичком усавршавању и дају свој допринос унапређењу сегмента научне делатности у ТОЦ-у у целини.
 
У складу са савременим захтевима опремања Војске Србије наоружањем и војном опремом (из сопственог развоја и са иностраног тржишта готових производа) и модернизације постојећих система, ТОЦ осваја нове методе испитивања и оцењивања наоружања и војне опреме коришћењем савремених сазнања и модерне испитне и мерне опреме.

Услуге које пружа ТОЦ


Технички опитни центар врши велики број услуга, како за потребе Министарства одбране и Војске Србије, тако и за кориснике ван система одбране. Врсте услуга које ТОЦ пружа јесу:

 • Услуге испитивања наоружања и војне опреме
 • Услуге испитивања, контролисања, сертификације техничких производа и еталонирања и прегледа мерне опреме
 • Услуге које се извршавају на основу добијених овлашћења од надлежних министарстава и агенција
 • Издавање потврда и изјава за ЕМС.

Традиције ТОЦ-а


Развој и истраживање у области наоружања и војне опреме има дугу традицију у српској војсци. Прва ваздухопловна опитна група формирана је 14. децембра 1933.

Након Другог светског рата, 1945. године формирана је Централна војнотехничка лабораторија. Исте године конституисан је Ваздухопловни опитни центар (ВОЦ), који је наставио традиције Ваздухопловне опитне групе.

Године 1951. основан је полигон Никинци – централни опитни полигон за потребе војне индустрије.

Технички опитни центар је формиран 22. марта 1973. године трансформацијом седам војнотехничких института копнене војске. У састав ТОЦ-а ушли су делови ранијих института, који су се бавили испитивањем и оцењивањем квалитета средстава наоружања и војне опреме и опитни полигони „Никинци“ и „Превлака“. Полигон „Превлака“ је 1992. године измештен на другу локацију и реорганизован у опитни полигон „Луштица“.

Морнарички опитни центар (МОЦ) формиран је 1980. године са седиштем у поморској војној бази „Лора“ у Сплиту. До 1991. године МОЦ је радио ослоњен на Бродарски институт из Загреба. Након распада бивше државе, МОЦ је предислоциран у Тиват, са седиштем у Морнаричком техничком ремонтном заводу „Сава Ковачевић“, где је наставио рад као овлашћени орган за испитивање Сектора за ратну морнарицу Генералштаба Војске Југославије.

Захваљујући постигнутим резултатима, Технички опитни центар је 27. априла 1983. године уписан у регистар војних научних установа.

Савезна влада је у јуну 1998. године донела одлуку о давању сагласности на Статут Техничког опитног центра, чиме је ТОЦ добио статус војне научне установе у облику истраживачког центра. 
 
Решењем Министра одбране од 1. августа 2006. године у састав Техничког опитног центра интегрисани су Ваздухопловни опитни центар и Морнарички опитни центар. Према новој организацији Техничког опитног центра, у његовом саставу више се не налази полигон „Луштица“.

Контакт


Адреса: Војводе Степе 445, 11 000 Београд
Телефон: +381 (0) 11 3005-065
Телефакс: +381 (0) 11 3977-422
Имејл: toc@toc.vs.rs

Повезане вести