Конкурси за пријем цивилних лица у радни однос у Војсци Србије

Среда, 1.5.2024 | Конкурси
Јавни конкурси за пријем лица из грађанства у радни однос у Војсци Србије у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије објављени су на веб-сајтовима Министарства одбране и Војске Србије и у магазину „Одбрана“.

Конкурсима је обухваћено више од 150 радних места различитих образовних профила, од виших истраживача и водећих техничких сарадника, преко фармацеута, психолога, технолога, авио-механичара, механичара, електричара, лимара, бравара, возача, благајника и монтера до помоћних радника.

Оглашена радна места су у јединицама Копнене војске и Команде за обуку, у Централној логистичкој бази, Техничком опитном центру и Бригади везе — у Бачкој Тополи, Београду, Ваљеву, Зајечару, Зрењанину, Крагујевцу, Лозници, Никинцима, Нишу, Новом Саду, Панчеву, Прокупљу, Раљи, Смедеревској Паланци, Сремској Митровици, Сомбору, Чачку и Шапцу.

Могу конкурисати држављани Републике Србије који су здравствено и психофизички способни за рад у Војсци Србије, који имају одговарајућу стручну спрему, којима раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности, који нису осуђивани на казну затвора дужу од шест месеци и против којих се не води кривични поступак.

Конкурси су отворени до краја маја.

Информације о изборном поступку, начину пријаве и контакт-подацима лица задужених за давање додатних обавештења у вези с конкурсима могу се наћи на сајту Војске Србије, на следећим линковима:

Повезане вести