Јавни конкурс за пријем лица из грађанства у јединице Копнене војске

Среда, 1.5.2024 | Конкурси

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем лица из грађанствa у својству цивилних лица 
на служби у Војсци Србије

I. Назив организационе јединице Војске Србије у којој се врши попуна формацијских места:

КОПНЕНА ВОЈСКА

У ВП 1414 Нови Сад:

1.1.помоћни радник (1 извршилац);
1.2.кувар (1 извршилац);
1.3.возач (1 извршилац);
1.4.електроинсталатер (1 извршилац);
1.5.вулканизер (1 извршилац);
1.6.командир одељења – руководилац радова (1 извршилац);
1.7.механичар за ватрогасна средства и судове под притиском (1 извршилац);
1.8.ауто-бравар (1 извршилац);
1.9.електромеханичар за возила точкаше (1 извршилац);
1.10.механичар за интендантске машине – возач (1 извршилац);
1.11.механичар за возила точкаше – возач (1 извршилац);
1.12.грађевински бравар – возач (1 извршилац);
1.13.монтер централног грејања – заваривач (1 извршилац);
1.14.набављач – возач (1 извршилац);
1.15.кројач (1 извршилац);
1.16.технолог – инспектор за судове под притиском (1 извршилац);
1.17.ауто-лимар (1 извршилац);
1.18.кувар (1 извршилац);
1.19.механичар за погонску опрему и инсталације  (1 извршилац);
1.20.молер-фарбар (1 извршилац);
1.21.ауто-бравар (1 извршилац), 
1.22.зидар-фасадер (1 извршилац), 
1.23.руковалац парних котлова са АТК (1 извршилац);
1.24.руковалац машина за прање и пеглање (1 извршилац);
1.25.инсталатер водовода и канализације (1 извршилац);
1.26.руковалац парних котлова са АТК – ложач (1 извршилац);
1.27.лимар (1 извршилац);
1.28.механичар за клима и расхладне уређаје (1 извршилац);
1.29.возач (1 извршилац);
1.30.металофарбар (1 извршилац);
1.31.заваривач (1 извршилац);
1.32.обућар (1 извршилац);
1.33.електромеханичар за аутоматику (1 извршилац);
1.34.руковалац машина за прање посуђа (1 извршилац);
1.35.механичар за пумпе високог притиска (1 извршилац);
1.36.ауто-тапетар (1 извршилац);
1.37.грађевински столар – тесар (1 извршилац);
1.38.механичар за радио-уређаје и системе – возач (1 извршилац);
1.39.механичар за возила точкаше (1 извршилац);
1.40.перионичар-пеглар (1 извршилац), образовање за рад у трајању од две године;
1.41.фармацеут (1 извршилац);
1.42.руковалац машина за прање посуђа (1 извршилац);
1.43.руководилац (1 извршилац);
1.44.руковалац (1 извршилац);
1.45.руковалац парних котлова са АТК ВП (1 извршилац);
1.46.инсталатер водовода и канализације (1 извршилац);
1.47.начелник Дома Војске Србије „Панчево” (1 извршилац);
1.48.монтер централног грејања – заваривач (1 извршилац);
1.49.фармацеут (1 извршилац);
1.50.перионичар-пеглар (1 извршилац);
1.51.радник за спремање просторија (1 извршилац);
1.52.механичар за возила точкаше (1 извршилац);
1.53.руковалац парних котлова са АТК (1 извршилац);
1.54.руководилац радова – референт (1 извршилац);
1.55.инсталатер водовода и канализације (1 извршилац);
1.56.механичар за возила точкаше (1 извршилац);
1.57.зидар (1 извршилац);
1.58.месар (1 извршилац);
1.59.молер (1 извршилац);
1.60.берберин (1 извршилац);
1.61.стоматолошки техничар (1 извршилац);
1.62.лабораторијски техничар (1 извршилац);
1.63.руковалац машина за прање посуђа (1 извршилац);
1.64.инсталатер водовода и канализације (1 извршилац);
1.65.руковалац радова – референт (1 извршилац);
1.66.молер-фарбар (1 извршилац);
1.67.месар (1 извршилац);
1.68.психолог (1 извршилац);
1.69.самостални референт за књиговодство – благајник (1 извршилац);
1.70.руковалац (1 извршилац);
1.71.руковалац парних котлова са АТК (1 извршилац);
1.72.управник сервиса термоенергетике – руковалац парних котлова са АТК (1 извршилац);
1.73.аутоматичар (1 извршилац);
1.74.помоћни радник (1 извршилац).

Општи услови:

 • да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије;
 • да су здравствено и психофизички способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије;
 • да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу;
 • да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
 • да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.

Посебни услови:

Радно место под редним бројем 1:

 • средње образовање у трајању од две године.

Радно место под редним бројевима 2 и 18:

 • средње образовање у трајању од три године, образовни профил кувар;
 • специјализација (на основу стручности средњег образовања – раније ВКВ).

Радно место под редним бројевима 3 и 29:

 • средња школа у трајању од три године, образовни профил возач моторних возила одговарајуће категорије;
 • специјализација (на основу стручности средњег образовања – раније ВКВ);
 • поседовање возачке дозволе Б, Ц, Е категорије.

Радно место под редним бројем 4:

 • средње образовање у трајању од четири године, образовни профил електроинсталатер;
 • специјализација (на основу стручности средњег образовања – раније ВКВ).

Радно место под редним бројем 5:

 • средње образовање у трајању од три године (КВ), образовни профил вулканизер;
 • специјализација (на основу стручности средњег образовања – раније ВКВ).

Радно место под редним бројем 6:

 • основне струковне студије у трајању од три године из грађевинског инжењерства, област конструкције.

Радно место под редним бројем 7:

 • средња школа у трајању од четири године, образовни профил техничар заштите од пожара;
 • специјализација (на основу стручности средњег образовања – раније ВКВ).

Радно место под редним бројем 8:

 • средња школа у трајању од три године, образовни профил бравар.

Радно место под редним бројем 9:

 • средња школа у трајању од три године, образовни профил електромеханичар за машине и опрему;
 • специјализација (на основу стручности средњег образовања – раније ВКВ).

Радно место под редним бројем 10:

 • средња школа у трајању од три године, образовни профил електромеханичар за машине и опрему;
 • специјализација (на основу стручности средњег образовања – раније ВКВ);
 • поседовање возачке дозволе Б, Ц категорије.

Радно место под редним бројем 11:

 • средња школа у трајању од три године, образовни профил ауто-механичар;
 • специјализација (на основу стручности средњег образовања – раније ВКВ);
 • поседовање возачке дозволе Б и Ц категорије.

Радно место под редним бројем 12:

 • средње образовање у трајању од три године, образовни профил армирач – бетонирац;
 • поседовање возачке дозволе Б и Ц категорије.

Радно место под редним бројем 13:

 • средње образовање у трајању од три године, образовни профил механичар термоенергетских постројења;
 • специјализација (на основу стручности средњег образовања – раније ВКВ).

Радно место под редним бројем 14:

 • средња школа у трајању од четири године, образовни профил трговински техничар;
 • специјализација (на основу стручности средњег образовања – раније ВКВ);
 • поседовање возачке дозволе Б и Ц категорије.

Радно место под редним бројем 15:

 • средња школа у трајању од три године, образовни профил конфекционар – кројач. 

Радно место под редним бројем 16:

 • основне академске студије у трајању од четири године из технолошког инжењерства.

Радно место под редним бројем 17:

 • средња школа у трајању од три године, образовни профил ауто-лимар;
 • специјализација (на основу стручности средњег образовања – раније ВКВ).

Радно место под редним бројем 19:

 • средња школа у трајању од три године, образовни профил механичар хидраулике и пнеуматике.

Радно место под редним бројем 20:

 • средње образовање у трајању од три године, образовни профил молер.

Радно место под редним бројем 21:

 • средња школа у трајању од три године, образовни профил бравар;
 • специјализација (на основу стручности средњег образовања – раније ВКВ).

Радно место под редним бројем 22:

 • средње образовање у трајању од три године, образовни профил зидар-фасадер;
 • специјализација (на основу стручности средњег образовања – раније ВКВ).

Радно место под редним бројевима 23, 26, 45 и 53:

 • средње образовање у трајању од три године, образовни профил механичар термоенергетских постројења;
 • сертификат или уверење о оспособљености за послове руковаоца парних котлова са АТК.

Радно место под редним бројем 24:

 • средње образовање у трајању од три године, образовни профил хемијско-технолошки техничар.

Радно место под редним бројем 25:

 • средње образовање у трајању од три године из грађевине и специјалистичко образовање из водоводних и канализационих инсталација;
 • специјализација (на основу стручности средњег образовања – раније ВКВ).

Радно место под редним бројем 27:

 • средње образовање у трајању од три године, образовни профил лимар;
 • специјализација (на основу стручности средњег образовања – раније ВКВ).

Радно место под редним бројем 28:

 • средња школа у трајању од три године, образовни профил електромеханичар за машине и опрему;
 • специјализација (на основу стручности средњег образовања – раније ВКВ).

Радно место под редним бројем 30:

 • средња школа у трајању од три године, образовни профил металофарбар;
 • специјализација (на основу стручности средњег образовања – раније ВКВ).

Радно место под редним бројем 31:

 • средња школа у трајању од три године, образовни профил машинбравар;
 • специјализација (на основу стручности средњег образовања – раније ВКВ).

Радно место под редним бројем 32:

 • средња школа у трајању од три године, образовни профил обућар.

Радно место под редним бројем 33:

 • средња школа у трајању од четири године, образовни профил електротехничар аутоматике;
 • специјализација (на основу стручности средњег образовања – раније ВКВ).

Радно место под редним бројевима 34 и 42:

 • средња школа у трајању од три године, образовни профил столар. 

Радно место под редним бројем 35:

 • средња школа у трајању од три године, образовни профил ауто-механичар;
 • специјализација (на основу стручности средњег образовања – раније ВКВ).

Радно место под редним бројем 36:

 • средња школа у трајању од три године, образовни профил тапетар – декоратер;
 • специјализација (на основу стручности средњег образовања – раније ВКВ).

Радно место под редним бројем 37:

 • средња школа у трајању од три године, образовни профил столар;
 • специјализација (на основу стручности средњег образовања – раније ВКВ).

Радно место под редним бројем 38:

 • средња школа у трајању од четири године, образовни профил електротехничар телекомуникација;
 • специјализација (на основу стручности средњег образовања – раније ВКВ);
 • поседовање возачке дозволе Б и Ц категорије.

Радно место под редним бројевима 39 и 56:

 • средња школа у трајању од три године, образовни профил ауто-механичар;
 • специјализација (на основу стручности средњег образовања – раније ВКВ).

Радно место под редним бројем 40:

 • образовање за рад у трајању од две године.

Радно место под редним бројем 41:

 • основне академске студије у трајању од четири године из фармацеутских наука;
 • положен стручни испит.

Радно место под редним бројем 43:

 • основне струковне студије грађевинске струке.

Радно место под редним бројем 44:

 • завршена средња школа грађевинске струке, IV ССС, звање грађевински техничар.

Радно место под редним бројем 46:

 • средње образовање у трајању од три године из грађевине и специјалистичко образовање из водоводних и канализационих инсталација.

Радно место под редним бројем 47:

 • основне академске студије у трајању од четири године из културолошких наука и комуникологије.

Радно место под редним бројем 48:

 • средње образовање у трајању од три године, образовни профил механичар термоенергетских постројења.

Радно место под редним бројем 49:

 • основне академске студије у трајању од четири године из фармацеутских наука;
 • положен стручни испит.

Радно место под редним бројем 50:

 • основна школа.

Радно место под редним бројем 51:

 • основна школа.

Радно место под редним бројем 52:

 • средња школа у трајању од три године, образовни профил ауто-механичар.

Радно место под редним бројем 54:

 • средње образовање у трајању од четири године, образовни профил грађевински техничар за високоградњу. 

Радно место под редним бројевима 55 и 64:

 • средње образовање у трајању од три године из грађевине и специјалистичко образовање из водоводних и канализационих инсталација.

Радно место под редним бројем 57:

 • средње образовање у трајању од три године, образовни профил зидар-фасадер.

Радно место под редним бројевима 58 и 67:

 • средња школа у трајању од три године, образовни профил месар.

Радно место под редним бројем 59:

 • средње образовање у трајању од три године, образовни профил молер.

Радно место под редним бројем 60:

 • средња школа у трајању од три године, образовни профил фризер.

Радно место под редним бројем 61:

 • средња школа у трајању од четири године, образовни профил стоматолошка сестра – техничар;
 • положен стручни испит.

Радно место под редним бројем 62:

 • средња школа у трајању од четири године, образовни профил лабораторијски техничар;
 • положен стручни испит.

Радно место под редним бројем 63:

 • средња школа у трајању од три године.

Радно место под редним бројем 65:

 • основне струковне студије грађевинске струке.

Радно место под редним бројем 66:

 • средње образовање у трајању од три године, образовни профил молер.

Радно место под редним бројем 68:

 • основне академске студије у трајању од четири године из психолошких наука. 

Радно место под редним бројем 69:

 • средње образовање у трајању од четири године, образовни профил економски техничар или финансијски техничар.

Радно место под редним бројем 70:

 • завршена средња школа грађевинске струке, IV ССС, звање грађевински техничар.

Радно место под редним бројем 71:

 • средње образовање у трајању од три године, образовни профил механичар термоенергетских постројења;
 • специјализација (на основу стручности средњег образовања – раније ВКВ);
 • сертификат или уверење о оспособљености за послове руковаоца парних котлова са АТК.

Радно место под редним бројем 72:

 • средње образовање у трајању од три године, образовни профил механичар термоенергетских постројења;
 • специјализација (на основу стручности средњег образовања – раније ВКВ);
 • сертификат или уверење о оспособљености за послове руковаоца парних котлова са АТК.

Радно место под редним бројем 73:

 • средње образовање у трајању од четири године, образовни профил електротехничар енергетике;
 • специјализација (на основу стручности средњег образовања – раније ВКВ).

Радно место под редним бројем 74:

основна школа.

II. Изборни поступак: 

У изборном поступку биће примењени критеријуми прописани Одлуком о критеријумима за пријем цивилних лица на службу у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса, а који обухватају:

 • просек оцена са нивоа школовања (40% од укупног броја бодова);
 • психолошку процену кандидата (30% од укупног броја бодова);
 • разговор са кандидатом (30% од укупног броја бодова);
 • медицинско-здравствену процену;
 • безбедносну проверу.

Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу, биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова. О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета и разговора са кандидатом биће обавештени писаним путем или путем електронске поште на имејл адресу наведену у пријави.

Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка, губе право на даље учешће у изборном поступку. 

За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција. 

Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.

III. Место рада:

Нови Сад

Радно место: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 и 42.

Панчево

Радно место: 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50 и 51.

Сремска Митровица

Радно место: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 и 63.

Бачка Топола

Радно место: 64, 65, 66, 67, 68 и 69.

Лозница

Радно место: 70, 71, 72, 73 и 74.

IV. Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 30 (тридесет) дана и почиње да тече од наредног дана од кад је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”.

V. Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

ВП 1414 Нови Сад, Мирослав Баљ, тел. 021/4835-016.

VI. Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:

Поштом на адресу Војне поште у којој се налази радно место за које кандидат подноси пријаву, са назнаком „за јавни конкурс”:

ВП 1414 Нови Сад, Дунавска 33, 21000 Нови Сад.

VII. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, имејл адреса, редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће:

 • извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старије од шест месеци);
 • уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
 • уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
 • уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци (не старије од шест месеци);
 • уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа (уколико је кандидат радио у државном органу);
 • oригинал или оверене фотокопије диплома којим се потврђује стручна спрема и оригинал или оверена фотокопија сведочанстава за завршен сваки разред средње школе;
 • oригинал или оверена фотокопија доказа о стручној оспособљености диплома о положеном специјалистичком испиту за радна места која то захтевају;
 • oверена фотокопија возачке дозволе за радна места која то захтевају.

VIII. Лица која имају право да учествују на јавном конкурсу:

На јавном конкурсу могу да учествују лица из грађанства и професионални припадници Војске Србије и Министарства одбране Републике Србије.

Сви докази се прилажу у оргиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника биће одбачене решењем.

Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије којим је прописано да при избору за пријем у службу у својству цивилног лица на служби у Војсци Србије додатно се вреднује чињеница да је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник, односно члан породице професионалног војног лица.

Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје шест месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду због отказа.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/2016, 95/18 – аутентично тумачење и 2/23 – одлука УС) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на веб-сајту Министарства одбране (www.mod.gov.rs). Потписану изјаву неопходно је доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.

Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању на радно место, односно на формацијско место у органу у којем ради или решење да је нераспоређен.

Повезане вести