Војска Србије — институцијакојој грађани највише верују

Начелник Одељења за финансије (Ј-8) пуковник Радован Дамњановић


Датум и место рођења

1. март 1979, Београд

Образовање

 • Докторске студије, Факултет за пословне студије на Универзитету Мегатренд у Београду, 2013.
 • Магистарске студује, Економски факултет у Београду, 2010.
 • Обука експерата у краткорочном, средњорочном и дугорочном планирању, Савезна  административно-управна школа, СР Немачка, 2010.
 • Војнотехничка академија, смер финансијска служба, 2003.
 • Војна гимназија, 1998. 

Наставна звања

 • Доцент уже научне области „Економска теорија и политика“ на Војној академији Универзитета одбране, од 2015.
 • Асистент уже научне области „Финансије“ и „Економија одбране“ на Војној академији Универзитета одбране, 2012–2015.

Дужности

 • Начелник Одељења за финансије (Ј-8), Генералштаб Војске Србије
 • Референт за финансије у Управи за логистику (Ј-4), Генералштаб Војске Србије
 • Референт за буџетирање у Одсеку за планирање програмирање, буџетирање и извршење, Генералштаб Војске Србије
 • Начелник Реферата за финансије, Батаљон војне полиције специјалне намене „Кобре“, Управа војне полиције, Генералштаб Војске Србије
 • Начелник Реферата за финансије, Батаљон војне полиције за обезбеђење специјалне намене „Кобре“, Гарда Војске Србије
 • Референт финансијске службе у Одсеку за логистику, Команда Противтерористичког одреда Војске Србије и Црне Горе „Кобре“
 • Командир противтерористичког одељења у противтерористичкој чети, Противтерористички одред Војске Србије и Црне Горе „Кобре“

Унапређења

 • Пуковник, 2021.
 • Потпуковник, 2017.
 • Мајор, 2013.
 • Капетан, 2008.
 • Поручник, 2005.
 • Потпоручник, 2003.

Одликовања

 • Медаља за заслуге – сребрна, 2021.
 • Војна споменица за обележавање јубиларних годишњица Војске Србије, 2015.
 • Војна спомен-медаља за ревносну војну службу за 10 година, 2013.

Контакт

Адреса: Незнаног јунака 38, 11 000 Београд
Телефон: +381 (0) 11 2063-868
Телефакс: +381 (0) 11 2063-537
Имејл: radovan.damnjanovic@vs.rs