Одељење за финансије (Ј-8)

Одељење за финансије (Ј-8) је организациона јединица Генералштаба Војске Србије надлежна за обављање послова који се односе на финансијско и материјално пословање, и контролу над управљањем и коришћењем средстава у Војсци Србије.

Начелник Одељења за финансије (Ј-8) је пуковник доцент др Радован Дамњановић.

Одељење за финансије (Ј-8) обавља задатке из области финансијског и материјалног пословања, контроле и управљање кадром финансијске службе:

 • Распоред буџетских средстава Војске Србије;
 • Анализа извршења финансијског пословања Војске Србије;
 • Састављање консолидованих периодичних и годишњих извештаја;
 • Израда тромесечних планова извршења буџета и планирања прихода Војске Србије;
 • Разматрање могућности финансирања накнадних захтева;
 • Припрема и израда мобилизацијских аката и докумената за рад финансијске службе у припреми мобилизације, у току мобилизација и за време ратног стања;
 • Давање објашњења, примедби и стручних мишљења о примени прописа из области финансијског и материјалног пословања;
 • Попис имовине и обавеза Војске Србије;
 • Праћење стања књиговодствених евиденција на нивоу  Војске Србије.
 • Контрола финансијског и материјалног пословања јединица и установа Војске Србије и
 • Предлагање организације, распореда кадра и делокруга рада финансијске службе у Војсци Србије.

Традиције Одељења за финансије (Ј-8)


Дан финансијске службе слави се 8. новембра у спомен на дан када је, 1944. године, формирано Финансијско одељење при Повереништву народне одбране. Финансијско одељење Повереништва народне одбране постало је руководећи орган финансијске службе за целу НОВЈ. Истовремено су у свим командама формирани органи финансијске службе. Формирањем одељења, финансијска служба је по први пут у организацији војске на територији Југославије и правно конституисана као посебна служба. Управни орган финансијске службе у ЈНА је организован као Пета управа ГШ.

Утицај законске регулативе из области јавних финансија Републике Србије на организациону структуру и функцију финансијске службе у Војсци почео је да се остварује 2005. године расформирањем Управе за материјално и финансијско пословање у Сектору за логистику и формирањем Одељења за финансије као организационе јединице Генералштаба Војске Србије непосредно потчињене начелнику Генералштаба, као наредбодавцу одговорном за укупно распоређена средства Војсци Србије.

Садашња структура Одељења за финансије (Ј-8) успостављена је након организацијских промена у Војсци Србије 2020. године.

Контакт


Адреса: Незнаног јунака 38, 11 000 Београд
Телефон: +381 (0) 11 2063-536
Телефакс. +381 (0) 11 2063-537