Међунарoдни курс биолошког оружја и токсикологије

Петак, 18.3.2022 | Обука
У Центру атомско-биолошко-хемијске одбране у Крушевцу ове недеље је одржан међународни курс биолошког оружја и токсикологије, који су похађали припадници Војске Србије и оружаних снага из осам других земаља.

Током петодневне обуке, полазници из Алжира, Босне и Херцеговине, Египта, Италије, Црне Горе, Северне Македоније, Сједињених Америчких Држава, Словеније и Србије продубили су своја знања о биолошком оружју и токсикологији и оспособили се за детекцију, идентификацију и спровођење мера заштите од ове врсте оружја.

За потребе реализације курса формирана је лабораторија у којој су увежбавани употреба војне опреме за идентификацију биолошких агенаса, узимање узорака и њихова идентификација, као и практична примена заштитних и средстава за деконтаминацију људи и опреме. 

Обуку и предавања на курсу реализовали су сертификовани  инструктори Центра АБХО,  стручњаци за токсикологију Војномедицинске академије и гостујући предавачи из крушевачке Опште болнице и Института за нуклеарне науке „Винча“.

Успешна реализација курса и велико међународно интересовање за учешће на обуци у Центру АБХО даље учвршћују статус ове јединице као регионалног и партнерског центра за образовање и обуку и потврђују висок квалитет обуке која се у Војсци Србије спроводи у области атомско-биолошко-хемијске одбране.

Повезане вести