VOJSKA SRBIJE

Brodovi rečnih jedinica

U izvršavanju svojih zadataka rečne jedinice koriste brod posebne namene, višenamenske, patrolne, transportne i pomoćne brodove, pontonirska sredstva i ronilačku opremu.

Brod posebne namene BPN-30 „Kozara“


Brod posebne namene BPN-30 „Kozara“

Brod posebne namene BPN-30 „Kozara“ je sagrađen 1939. godine u Brodogradilištu u Lincu (Linzer Schiffswerft A.G.). Brod je pod imenom „Krimhild“ (Kriemhild) porinut 15. septembra 1939. godine, nakon čega je ušao u sastav Crnomorske flote nemačke mornarice, služeći kao komandni brod komandanta za pomorske i rečne snage na sektoru Dunava, Crnog Mora i Dnjepra i kao brod matica za jedan divizion minolovaca. Tokom rata brod je bazirao u Odesi i Konstanci.

Krajem 1944. godine brod je izdvojen iz sastava Crnomorske flote i vraćen u Nemačku, u Regensburg, gde ga je i zatekao kraj rata. Od kapitulacije Nemačke do 1948. godine, brod je pod imenom „USS Oregon“, kao ratni plen američkih okupacionih snaga, služio za smeštaj delova štabova divizija.

Već 1948. godine brod je predat Bavarskom lojdu iz Regensburga, koji mu je vratio staro ime „Krimhild“ i prepravio ga u hotel-restoran. Kao takav, brod je korišćen do 1954. godine, kada je zbog nerentabilnosti zatvoren, odvučen u jedan rukavac Dunava i predat na čuvanje dvema porodicama.

Krajem pedesetih godina prošlog veka, Rečna ratna flotila Jugoslovenske narodne armije (RRF JNA) izrazila je potrebu za višenamenskim pomoćnim brodom karakteristika sličnih „Krimhildovim“. Posredstvom Dunavskog lojda iz Siska, a za potrebe RRF JNA, brod je zamenjen za motorni tegljač „Fruška gora“.

„Krimhild“ je u Jugoslaviju dotegljen u drugoj polovini 1960, a već početkom naredne godine započet je remont broda u Brodogradilištu „Novi Sad“.

Na velikoj narodnoj svečanosti u Donjoj Gradini 28. maja 1961. godine, u čast i slavu naroda Potkozarja stradalog tokom Drugog svetskog rata, brod je dobio ime „Kozara“, koje s ponosom nosi do današnjeg dana.

Pomoćni rečni brod  PRB-36


Pomoćni rečni brod PRB-36 „Šabac“

Pomoćni rečni brod PRB-36 „Šabac“, ranije rečna stanica za razmagnetisanje brodova RSRB-36 „Šabac“, je brod namenjen za razmagnetisanje rečnih brodova.

Sagrađen je u Brodogradilištu „Brodotehnika“ u Beogradu i uveden je u flotnu listu 1984. godine.

Rečni višenamenski brodovi


Rečni višenamenski brod RVB-335 „Apatin“

Rečni višenamenski brodovi, ranije rečni minolovci (RML) klase „neštin“ izgrađen je, u serijama sa oznakama od RML-331 do RML-336, u Brodogradilištu „Brodotehnika“ u Beogradu od 1976. do 1980. godine.

Građena su dva objekta RML tipa 341, od kojih je jedan izgrađen 1996. godine i uveden u operativnu upotrebu 1999. godine, sa jačim artiljerijskim naoružanjem (dva četvorocevna oruđa kalibra 20 mm).

U eksploataciji u Rečnoj flotili senalaze se četiri rečna višenamenska broda, i to: RVB-332 „Titel“, RVB-335 „Apatin“, RVB-336 „Smederevo“ i RVB-341 „Novi Sad“.

Rečni patrolni brod tip RPB-211


Rečni patrolni brod RPB-214

Rečni patrolni brod tip RPB-211 je brod namenjen za patroliranje i kontrolu saobraćaja na unutrašnjim plovnim putevima.

Sagrađen je 1980. godine u Brodogradilištu „Tito“ u Beogradu i iste godine je uveden u flotnu listu.

Rečni patrolni brod tip RPB-111


Rečni patrolni brod RPB-11 Jadar

Rečni patrolni brod tip RPB-111 je brod namenjen za patroliranje i kontrolu saobraćaja na unutrašnjim plovnim putevima.

Uvedeni su u flotnu listu od 1956. godine.

Rečni desantni brodovi


Rečni desantni brod RDB-411

Rečni desantni brodovi su namenjeni za brza prevoženja ljudi i pokretnih stvari na unutrašnjim plovnim putevima i za vatrenu podršku jedinicama Kopnene vojske.

U flotnu listu uvedeni su, kao desantno-jurišni čamci, u periodu 1983–1985. godine. Od 1985. do 2001. godine bili su u sastavu 8. odreda desantno-jurišnih čamaca, koji je bazirao u Kumboru, a od 2001. godine su deo Rečne flotile.

Prvobitno su bili namenjeni za upotrebu na moru, pa je u Brodogradilištu „Brodotehnika“ u Beogradu 1995. godine izvršen remont i prilagođavanje za upotrebu na reci.

Rečni desantni brodovi su izrađeni od stakloplastike. Odlikuju se velikom brzinom, dobrim manevarskim sposobnostima i sposobnošću pristajanja na nisku, neizgrađenu obalu.

Čamac motorni tip ČMP-21


Čamac motorni patrolni ČMP-22

Čamac motorni patrolni ČMP-21 je namenjen za kontrolu unutrašnjih plovnih puteva, brza prevoženja i intervencije na unutrašnjim plovnim putevima.

Sagrađen je 1979. godine u Brodogradilištu „Greben“ — Vela Luka i iste godine je uveden u operativnu upotrebu. U periodu do ulaska u sastav Rečne flotile (2006. godine) korišćen je za obezbeđenje državne granice.


Rečni plovni pristan tip RPP-74


Rečni plovni pristan RPP-74

Rečni plovni pristan, popularnog naziva „stambena lađa“, namenjen je za smeštaj komandi plovnih jedinica na i van matičnih  rejona baziranja,

Rečni plovni pristan RPP-74 je izgrađen 1955. godine u Brodogradilištu „Brodotehnika“, dok su ostali RPP (tip 70 i 71) trofejnog porekla. Nemaju sopstveni pogon i na izdvojena mesta se tegle brodovima.

Rečni dok tip RDOK-15


Rečni dok RDOK-15

Rečni dok je plovni objekat namenjen  za dokovanje brodova i ostalih plovnih objekata i sredstva u upotrebi u Rečnoj flotili. Zauzima važno mesto u sistemu održavanja i remontovanja brodova.

Izgrađen je u Nemačkoj 1923. godine, u rečnom brodogradilištu u Regensburgu. Služi za dokovanje brodova do 32 metra i 70 tona.

Rečni peniša nafte tip RPN-43


Rečni peniša nafte tip RPN-43 je namenjen za snabdevanje pogonskim gorivom brodova van matičnih  rejona baziranja

Sagrađen je 1955. godine u Brodogradilištu „Tito“ u Beogradu i iste godine je uveden u flotnu listu.