Proces saradnje ministara odbrane Jugoistočne Evrope – SEDM

Proces saradnje ministara odbrane zemalja Jugoistočne Evrope (Southeastern Europe Defense Ministerial Process – SEDM) pokrenut je na predlog Sjedinjenih Američkih Država 1996. godine, sa namerom jačanja saradnje zemalja JIE i SAD na planu odbrane.

sastanak-zamenika-nacelnika-generalstabova-SEDM.jpg
Osnovni cilj SEDM je intenziviranje razumevanja i političko-vojne saradnje u JIE radi jačanja stabilnosti i bezbednosti u regionu.

Članice SEDM su SAD, Grčka, Italija, Turska, Slovenija, Rumunija, Bugarska, Hrvatska, Albanija, Ukrajina, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija, dok Gruzija i Moldavija imaju status posmatrača.

Odluka o prijemu Srbije u SEDM doneta je na ministarskom sastanku SEDM održanom u oktobru 2009. godine u Sofiji.

Vlada Republike Srbija je na sednici održanoj 10. juna 2010. godine donela zaključak o pristupanju Sporazumu o osnivanju Koordinacionog komiteta u okviru procesa SEDM. Usvajanjem pomenutog zaključka, Republika Srbija je završila nacionalnu proceduru koju predmetni sporazum predviđa za stupanje u punopravno članstvo u okviru procesa SEDM. U martu 2012. godine, Srbija je dobila i status posmatrača u sklopu Multinacionalne mirovne snage JIE (Multinational Peace Force Southeastern Europe – MPFSEE).

Proces saradnje ministara odbrane zemalja Jugoistočne Evrope nema stalnu strukturu tj. nema osnivačku povelju niti stalni sekretarijat. Mehanizmi saradnje unutar SEDM su ministarski sastanci, sastanci Koordinacionog komiteta (SEDM–CC), sastanci Komiteta za vojno-političko upravljanje (PMSC) i sastanci zamenika načelnika generalštabova država SEDM. Forum na kojem su se sastajali zamenici ministara odbrane trenutno je ukinut. Odluke donete na sastancima ministara odbrane zemalja članica SEDM predstavljaju smernice u daljem radu inicijative i do sada su generisale raznovrsne konsultacije, vežbe i projekte koji su izgradile efikasnu saradnju među zemljama JIE u oblasti odbrane i ojačale interoperabilnost partnerskih oružanih snaga sa NATO-om.

Koordinacioni komitet SEDM (SEDM Coordination Committee – SEDM–CC), zvanično uspostavljen u oktobru 2000. godine, zadužen je za nadgledanje i davanje političkih smernica za sve projekte koji se iniciraju u okviru SEDM.

Komitet za političko vojno upravljanje (Political Military Steering Committee – PMSC) predstavlja upravljačko telo za Multinacionalne mirovne snage JIE (Multinational Peace Force Southeastern Europe – MPFSEE) i njihovu operativnu komponentu u vidu brigade za očuvanje mira u JIE (Southeastern Europe Peacekeeping Brigade – SEEBRIG).

Ministarstvo odbrane Republike Srbije uzelo je učešće na svim ministarskim sastancima, sastancima Koordinacionog komiteta i sastancima zamenika načelnika generalštabova zemalja SEDM od 2006. godine, a aktivno učestvuje u svim projektima ove inicijative.