Dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem

Dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije omogućava se pod uslovima propisanim zakonom: regrutima, ženama, licima u rezervnom sastavu koja su izvršila civilnu službu ili odslužila vojni rok bez oružja.

pripadnici-vojske-srbije.jpg
Nakon Odluke Narodne skupštine Republike Srbije o obustavi obaveze služenja vojnog roka, dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije omogućava se pod uslovima propisanim zakonom:

 • regrutima,
 • ženama,
 • licima u rezervnom sastavu koja su izvršila civilnu službu ili odslužila vojni rok bez oružja.

Služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije izvršava se u centrima za obuku Vojske Srbije.

Prinadležnosti


Dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem započinje danom stupanja kandidata u centar za obuku, kada kandidat postaje vojnik na dobrovoljnom služenju vojnog roka. Vojniku, za vreme trajanja dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem, obezbeđuje se u skladu sa zakonom:

 1. naknada putnih troškova za javljanje na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u naznačeni centar za obuku, od mesta prebivališta u Republici Srbiji do centra za obuku,
 2. naknada putnih troškova za povratak kući po odsluženju dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem, od centra za obuku do mesta prebivališta u Republici Srbiji,
 3. novčana primanja u mesečnom iznosu koji odredi ministar odbrane,
 4. prava iz zdravstvenog osiguranja po propisima iz zdravstvenog osiguranja u Vojsci Srbije za vojne obveznike,
 5. smeštaj i ishrana, vojna odeća i obuća.

Prekid dobrovoljnog služenja vojnog roka i otpust


U slučaju samovoljnog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem, vojnik je dužan da nadoknadi stvarne troškove Ministarstvu odbrane, u skladu s potpisanim ugovorom.

Vojniku se može, na njegov zahtev, izvršiti prekid dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem bez obaveze naknade troškova iz sledećih razloga:

 1. smrt člana porodice,
 2. teža bolest člana porodice,
 3. rođenje deteta i
 4. elementarna nepogoda kojom bi porodica vojnika bila dovedena u težak materijalni položaj.

O prekidu dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem i obavezi nadoknade troškova odlučuje komandant centra za obuku.

Vojniku se prekida dobrovoljno služenje vojnog roka kada se utvrdi da je:

 1. ocenom nadležne vojne zdravstvene ustanove oglašen privremeno nesposobnim ili nesposobnim za vojnu službu,
 2. u vreme dobrovoljnog služenja vojnog roka protiv njega pokrenut krivični postupak,
 3. učinio disciplinski prestup iz Zakona o Vojsci Srbije.

U slučaju prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem iz razloga navedenih u tačkama 2 i 3, teritorijalni organ Ministarstva odbrane pokreće postupak naknade troškova u skladu sa zaključenim ugovorom.

Vojnik se otpušta iz Vojske Srbije istekom propisanog roka za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem, odnosno danom donošenja akta o prekidu dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem.