Uslovi korišćenja

Dobro došli na veb-sajt www.vojska.rs, zvaničnu prezentaciju Vojske Srbije. Vojska Srbije vam omogućava korišćenje sadržaja svog sajta pod uslovima koji se navode u daljem tekstu.

Svakim pristupom bilo kom delu veb-sajta www.vojska.rs korisnici automatski prihvataju uslove korišćenja. Korisnici su dužni da redovno čitaju uslove korišćenja, te se smatra da su kontinuiranim korišćenjem sajta Vojske Srbije u svakom trenutku upoznati s aktuelnim uslovima korišćenja, kao i da su ih razumeli u celosti.

Autorska prava


Sadržaj na sajtu je dostupan pod uslovima Creative Commons Autorstvo 3.0 Srbija licence, ukoliko nije drukčije naznačeno, i može da se koristi pod uslovom da se navede izvor informacija — zvanični veb-sajt Vojske Srbije.

Isključenje odgovornosti


Vojska Srbije stalno ažurira informacije na svom veb-sajtu. Uprkos tome, moguće je da su se neki podaci u međuvremenu promenili. Stoga Vojska Srbije ne može preuzeti odgovornost ili garanciju za aktuelnost, tačnost i potpunost informacija sa ovog veb-sajta, jer su one samo informativnog karaktera.

Vojska Srbije se ne smatra odgovornom za eventualne posledice koje mogu nastupiti na osnovu drugačijeg tumačenja materijala na ovom veb-sajtu, odnosno veb-sajtovima na koje se upućuje pomoću hiperlinka. Uspostavljanje veza sa takvim veb-sajtovima vrši se na sopstveni rizik. Vojska Srbije objavljuje hiperlinkove u dobroj nameri i ne smatra se odgovornom za sadržaj veb-sajtova na koje upućuju ti hiperlinkovi.

Isključena je bilo kakva odgovornost Vojske Srbije (uključujući i nepažnju) za štete koje nastanu pozivanjem na sadržaj sajta ili njegovo korišćenje (odnosno zbog nemogućnosti pozivanja na sajt ili njegovog korišćenja). Sve informacije dostupne na ovom sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Vojska Srbije može u svakom trenutku izmeniti i dopuniti uslove korišćenja.