Naoružanje specijalnih jedinica

U specijalnim jedinicama Vojske Srbije se koristi različito najsavremenije pešadijsko oružje i specifično naoružanje specijalnih jedinica domaće i strane proizvodnje.

Snajperska puška „baret M-95“ (Barrett M-95)


Snajperska puška baret M-95

Snajperska puška „baret M-95“ je namenjena za uništavanje važnijih pojedinačnih ciljeva i lakše oklopljenih vozila na većim daljinama.

Automat „hekler i koh MP 5.9 mm“ (Heckler&Koch MP 5.9 mm)


Automat hekler i koh MP5

Automat „hekler i koh MP 5.9 mm“ je namenjen za neutralisanje i uništenje žive sile na daljinama do 50 metara.

Automatska puška „hekler i koh  G36C“ (H&K G36C Cal. 5,56 x 45 mm)


Automatska puška hekler i koh G36C

Automatska puška „hekler i koh  G36C“ je namenjena za uništavanje protivničke žive sile na daljinama do 200 metara.

Puška sačmarica „zastava“ LP 12 PA


Puška sačmarica LP 12PA

Puška  sačmara  LP 12  PA  je lovačka puška koja se koristi u policiskim jedinicama kao efikasno oružje u urbanim sredinama na rastojanjima do 150 metara. Efekisano se koristi u zgradama, hodnicima, tunelima, šipražju, čestaru, gustoj šumi i uopšte u uslovima smanjene vidljivosti. 

Kalibar se ne izražava u milimetrima već na osnovu prečnika jedne kugle izrađene od engleske funte olova (453,5027 grama).

Sistem „skantrak“ (SCANTRAK)


Sistem skantrak

Sistem SCANTRAK je namenjen za prozračivanje sumnjivih predmeta iks zracima sa određenog rastojanja.

Vozilo policijsko borbeno (VPB) M-86


Vozilo policijsko borbeno VPB M-86

Vozilo policijsko borbeno M-86 namenjeno je za izvršavanje vojnopolicijskih zadataka u miru i ratu u uslovima primene konvencionalnih borbenih sredstava, na različitom zemljištu i u različitim zemljišnim uslovima.

Namenjeno je za zaštitu vojnih i drugih važnijih objekata i ustanova, sprečavanje demonstrativnog ugrožavanja javnog reda i bezbednosti Vojske Srbije i građana, borbu protiv diverzantskih, terorističkih i drugih naoružanih grupa i evakuaciju ljudstva i materijalno-tehničkih sredstava.

Zaštitno odelo EOD – 6. generacija


Zaštitno odelo EOD, 6. generacija

U slučajevima kada nije moguće ispitati sumnjivi predmet sa udaljenosti, kada je neophodno prići sumnjivom predmetu ili izvršiti dezaktiviranje eksplozivne naprave koristi se zaštitno odelo EOD.

Odelo je izrađeno od kevlara i štiti od parčadnog dejstva, municije i udarnog talasa. Otporno je na kiselinu, toplotu, habanje, ultraljubičaste zrake i vodu. Bez zaštitnih ploča i šlema težina odela je 15 kilograma, dok je ukupna težina 36 kilograma.

Ventilator sa integrisanim sistemom veze omogućava dovod vazduha koji sprečava zamagljivanje vizira, kao i održavanje veze sa operaterom.

Puškomitraljez „minimi para 5.56 mm“ (MINIMI PARA 5.56 mm)


Puškomitraljez 5.56 mm minimi para

Puškomitraljez „minimi para 5.56 mm“ je namenjen za neutralisanje i uništavanje otkrivenih i maskiranih grupnih i važnijih pojedinačnih ciljeva.

Automatska puška „hekler i koh 416 D14.5RS“ (HK-416 D14.5RS)


Automatska puška HK-416

Automatska puška HK-416 je namenjena za uništavanje protivničke žive sile, i to: tačkastih ciljeva do 400 metara, pojasnih ciljeva do 500 metara, a krajnji domet zrna je 3600 metara. Upotrebom potcevnog bacača granata AG-HK416 najbolje rezultate postiže na daljinama do 350 metara.