Iz arhiva foto-centra

Gađanje u artiljerijskoj jedinici, 1952.
Fotografija: 25
Sreda, 6.4.2016 
Obuka u pomorskom učilištu, 1949.
Fotografija: 14
Petak, 25.3.2016 
Vežba Ratne mornarice, 1949.
Fotografija: 6
Petak, 25.3.2016 
U konjičkoj školi u Vršcu, 1951.
Fotografija: 15
Petak, 25.3.2016 
Obuka na balonima, 1949.
Fotografija: 10
Petak, 25.3.2016 
Obuka tenkista, 1950.
Fotografija: 8
Petak, 25.3.2016 
Obuka brdsko-planinskih jedinica, 1950.
Fotografija: 17
Petak, 25.3.2016 
Pešadijska jedinica na maršu, 1951.
Fotografija: 7
Petak, 25.3.2016 
Vojni padobranci na obuci, 1951.
Fotografija: 12
Petak, 25.3.2016