Centar za mirovne operacije

Centar za mirovne operacije je neposredno potčinjena jedinica Operativne uprave (J-3) Generalštaba Vojske Srbije namenjena za obuku, izbor, opremanje, pripremu i upućivanje pojedinaca i jedinica iz Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u multinacionalne operacije van granica Republike Srbije.

Načelnik Centra za mirovne operacije je pukovnik dr Mirjana Milenković.

Centar za mirovne operacije je punopravni član Evropske asocijacije centara za obuku za mirovne operacije (European Association of Peacekeeping Training centres — EAPTC) i Međunarodne asocijacije centara za obuku za mirovne operacije (International Association of Peacekeeping Training centres — IAPTC). 

Namena Centra za mirovne operacije


Centar za mirovne operacije je namenjen za:

 • Izbor, obuku, pripremu pojedinaca i grupa i učešće u izboru, obuci i pripremama jedinica za multinacionalne operacije;
 • Praćenje, koordinaciju i kontrolu rada i aktivnosti angažovanih pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije;
 • Realizaciju seminara, kurseva i radionica iz oblasti multinacionalnih operacija;
 • Učešće u evaluaciji osposobljenosti jedinica za multinacionalne operacije;
 • Izdavanje sertifikata o osposobljenosti za angažovanje u multinacionalnim operacijama;
 • Učešće u izradi memoranduma o razumevanju, tehničkih i drugih sporazuma u vezi sa angažovanjem Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama;
 • Učešće u izradi nacrta godišnjeg plana realizacije učešća Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama;
 • Učešće u izradi normativno-pravnog okvira za učešće u multinacionalnim operacijama;
 • Saradnju sa međunarodnim subjektima u cilju razmene ideja i iskustava iz multinacionalnih operacija;
 • Koordinaciju logističke podrške pojedinaca i grupa angažovanih u multinacionalnim operacijama i učešće u organizaciji logističke podrške jedinica angažovanih u multinacionalnim operacijama.

Zadaci Centra za mirovne operacije


Težišni zadaci Centra za mirovne operacije su:

 • Izbor, selekcija, obuka, priprema i opremanje pojedinaca i jedinica za multinacionalne operacije;
 • Planiranje, organizacija, realizacija transporta pojedinaca, jedinica, naoružanja i vojne opere u zone multinacionalnih operacija;
 • Praćenje, koordinacija, i kontrola angažovanih snaga u multinacionalnim operacijama;
 • Planiranje, organizacija i realizacija nacionalnih i međunarodnih kurseva, seminara i predavanja po sadržajima značajnim za učešće u multinacionalnim operacijama.

Centar za mirovne operacije realizuje sledeće kurseve:

 • Zaštita civila u mirovnim operacijama (sertifikovan od strane UN);
 • Kurs za štabne oficire Ujedinjenih nacija (sertifikovan od strane UN);
 • Kurs za vojne posmatrače Ujedinjenih nacija (sertifikovan od strane UN) i
 • Osnovni kurs za učešće u mirovnim operacijama Ujedinjenih nacija.

U okviru međunarodne vojne saradnje, Centar za mirovne operacije ostvaruje saradnju sa Centrom za obuku za operacije podršku miru Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (PSOTC BiH), Centrom za mirovne operacije Mađarske vojske (HDF PSTC), Međunarodnim centrom za operacije podrške miru Oružanih snaga Republike Grčke (MPOSTC), Međunarodnim centrom Oružanih snaga Republike Austrije (AUTINT), Centrom za obuku Ujedinjenih nacija Oružanih snaga Savezne Republike Nemačke i Integrisanom službom za obuku Departmana za mirovne operacije Ujedinjenih nacija (ITS DPO).

Tradicija Centra za mirovne operacije


Od povratka u multinacionalne operacije 2002. godine i desetogodišnje pauze zbog ratnih dešavanja na prostoru bivše SFRJ, Vojska Jugoslavije i Vojska Srbije i Crne Gore učestvovale su u dve misije Ujedinjenih nacija: UNMISET u Istočnom Timoru i ONUB u Burundiju, angažovanjem oficira na dužnostima vojnih posmatrača. Čak i ovakvo „tačkasto” angažovanje od nekoliko oficira zahtevalo je postojanje organizacijske celine koja bi vršila koordinaciju svih aktivnosti na izboru kvalitetnog kadra, njihovom opremanju, pripremi za obavljanje specifičnih dužnosti van granica naše zemlje i rešavanje njihovog statusa u toku ovog angažovanja.

Od 2002. godine oblašću multinacionalnih operacija se bavilo Odeljenje za međunarodne integracije i mirovne operacije pri Operativnoj upravi Generalštaba Vojske Srbije i Crne Gore.

Odeljenje je 14. oktobra 2003. godine preraslo u Nacionalni centar za mirovne misije, koji je bio potčinjen zameniku načelnika Generalštaba Vojske Srbije i Crne Gore. Centar za mirovne operacije, kao pravni naslednik Nacionalnog centra za mirovne misije, osnovan je 1. januara 2005. godine i do 17. maja 2020. godine je bio neposredno potčinjen Združenoj operativnoj komandi Generalštaba Vojske Srbije, nakon čega Centar za mirovne operacije jedinica neposredno potčinjena jedinica Operativnoj upravi (J-3) Generalštaba Vojske Srbije.

Dan Centra za mirovne operacije slavi se 17. novembra, u znak sećanja na dan kada je, 1956. godine, upućena prethodnica Odreda Jugoslovenske narodne armije u sastav Snaga za hitno reagovanje UN na Sinaju.

Kontakt


Adresa: Raška 2, 11 000 Beograd
Telefon: +381 (0) 11 2063 876
Telefaks: +381 (0) 11 3005 090
Imejl: pkoc@vs.rs

Povezane vesti