Civilna lica na službi u Vojsci Srbije

Civilna lica na službi u Vojsci su vojni službenici i vojni nameštenici.

Vojni službenik je lice čije se radno mesto sastoji od poslova iz nadležnosti Vojske Srbije ili s njima povezanih opštih pravnih, informatičkih, materijalno-finansijskih, računovodstvenih i administrativnih poslova.

Vojni nameštenik je lice čije se radno mesto sastoji od pratećih pomoćno-tehničkih poslova u Vojsci Srbije.

Prijem civilnih lica na službu u Vojsci Srbije vrši se:
  • javnim konkursom i
  • bez javnog konkursa.
Javni konkurs raspisuje Ministarstvo odbrane u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i nekom od dnevnih javnih glasila koje izlazi u celoj Republici Srbiji, a oglas se dostavlja i organizaciji nadležnoj za zapošljavanje.

Civilna lica na službi u Vojsci Srbije primaju se u službu bez javnog konkursa, prijemom iz drugog državnog organa, kao stipendisti i u drugim slučajevima, pod uslovima propisanim Zakonom o Vojsci Srbije.