Grb Vojske Srbije

Grb Vojske Srbije je osnovno obeležje Vojske Srbije i predstavlja njen vizuelni identitet kroz stilizaciju po heraldičkim zakonitostima.

grb_vojske_srbije.png
Grb Vojske Srbije je crveni štit polukružnog oblika na kojem je predstavljen dvoglavi orao u boji srebra sa ukrštenim sabljama, krinovima i krunom u boji zlata.

Ispod dvoglavog orla nalaze se dve ukrštene sablje sa rukohvatima u boji zlata, sečiva okrenutih nagore. Iznad oba rukohvata sablji nalazi se po jedan krin.

Iznad sablji nalazi se dvoglavi orao u poletu, zlatno oružan. Krila zajedno sa repom i glavama formiraju krst. Na svakom krilu su četiri reda pera. Noge orla su raširene po dijagonali, a rep je pozicioniran centralno u odnosu na vertikalnu osu kompozicije.

Na grudima dvoglavog orla nalazi se mali štit polukružnog oblika crvene boje koji je podeljen belim krstom na četiri polja sa po jednim ocilom u svakom polju. Ocila su u boji srebra i okrenuta ka spoljnim stranama štita.

Kruna je prikazana iznad glava orla u projekciji i pozicionirana centralno u odnosu na vertikalnu osu štita i glava orla. Kruna je ukrašena sa 40 belih bisera, osam plavih safira i dva crvena rubina. Na vrhu krune nalazi se krst.

Oznaka pripadnosti Vojsci Srbije
Iz grba Vojske Srbije je izveden znak Vojske Srbije, koji predstavlja mali štit polukružnog oblika crvene boje, podeljen belim krstom na četiri polja sa po jednim ocilom u svakom polju. Ocila su u boji srebra i okrenuta su ka spoljnim stranama štita.

Znak Vojske Srbije se u formi amblema koristi kao oznaka pripadnosti Vojsci Srbije i predstavlja sastavni deo vojne uniforme.