Konferencija načelnika generalštabova balkanskih zemalja

Konferencija načelnika generalštabova balkanskih zemalja uspostavljena je na inicijativu Grčke i Turske 2006. godine.

Konferencija-NGS-balkanskih-zemalja.jpg
Cilj Konferencije je razmatranje i jačanje modela vojno-vojne saradnje balkanskih država, kao i modela odgovora na sve bezbednosne izazove, rizike i pretnje u regionu.

Većinu aktivnosti čine obuka i obrazovanje, odnosno aktivnosti u kojima se zajednički stiče zahtevani nivo interoperabilnosti, koji omogućava zajedničko delovanje u najrazličitijim situacijama. To se prvenstveno odnosi na realizaciju zajedničkih vojnih vežbi, kao i izradu godišnjih procena asimetričnih pretnji na Balkanu.

Konferencija načelnika generalštabova balkanskih zemalja realizuje se jednom u toku godine, a radi njene realizacije, kao i realizacije aktivnosti sa Liste zajedničkih aktivnosti, održavaju se sastanci: (1) Koordinacione grupe; (2) Podgrupe za obuku, obrazovanje i vežbe; (3) Podgrupe za asimetrične pretnje i (4) Tima za konfiguraciju projekta SEEETN, a po potrebi i konferencije za realizaciju zajedničkih vežbi.

Beograd je bio domaćin Konferencije načelnika generalštabova balkanskih zemalja u junu 2009. i maju 2018. godine.

U okviru realizacije Liste zajedničkih aktivnosti, Vojska Srbije bila je domaćin zajedničke vežbe specijalnih jedinica oružanih snaga balkanskih zemalja „Eagle 2013“.

Aktivnim učešćem u okviru Konferencije načelnika generalštabova balkanskih zemalja Republika Srbija potvrđuje svoje aktivno prisustvo u regionu i opredeljenje za intenziviranje regionalne saradnje.