Komanda za obuku

Komanda za obuku je operativni sastav Vojske Srbije u miru namenjen za individualnu obuku vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka, kandidata za profesionalne vojnike i pripadnike aktivne rezerve; obuku kandidata za podoficire; usavršavanje kadra i kolektivnu obuku teritorijalnih jedinica. Danas se u sastavu Komande za obuku, pored centara za obuku, nalaze i teritorijalne brigade, poligoni za obuku i strelišta.


Povezane vesti