Centar za obuku kopnene vojske

Centar za obuku KoV je namenjen za izvođenje individualne specijalističke obuke vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka, kandidata za profesionalne vojnike i podoficire roda pešadije, artiljerije, oklopnih jedinica i inžinjerije i specijalnosti izviđača, radi dostizanja standarda individualne specijalističke obučenosti, i unapređenje uslova za narastanje i razvijanje operativnih sposobnosti ratne jedinice.

Centar za obuku kopnene vojske (CO KoV) nalazi se u garnizonu Požarevac, u kasarni „General Pavle Jurišić Šturm“.

U sastavu Centra su komanda, komandna četa, bataljon za obuku i logistička četa.

Komandant Centra je pukovnik Milovan Vasić.

Zadaci CO KoV


Zadaci Centra za obuku KoV jesu:

  • stručnospecijalistička obuka za vojnoevidencione specijalnosti rodova kopnene vojske,
  • organizacija i realizacija kurseva radi dodatnog osposobljavanja oficira, podoficira, civilnih lica i profesionalnih vojnika za rodove pešadija, artiljerija, oklopne jedinice i inžinjerija,
  • sertifikacija obučenosti vojnika i profesionalnih vojnika,
  • garnizonski poslovi,
  • logistička podrška sopstvenih i oslonjenih jedinica,
  • obezbeđenje objekata.

Obuka u CO KoV


U Centru za obuku KoV realizuje se stručnospecijalistička obuka za vojnoevidencione specijalnosti rodova i službi Kopnene vojske – pešadije (14 specijalnosti), oklopnih jedinica (6 specijalnosti), artiljerije (8 specijalnosti), inžinjerije (18 specijalnosti) i izviđača (2 specijalnosti). Ukupno se u Centru za obuku KoV obučava 50 specijalnosti rodova Kopnene vojske. 

Struktura obuke


  • Vojnostručna obuka (taktička obuka, vatrena obuka, sredstva i oprema) i
  • Fizička obuka.

Stručnospecijalistička obuka koja se realizuje u Centru za obuku KoV je napredna individualna obuka kojom se stiču neophodna stručnospecijalistička znanja i veštine za vojnoevidencionu specijalnost rodova i službi KoV, neophodnih za samostalno obavljanje formacijskih dužnosti u okviru roda i specijalnosti.

Cilj obuke je stvaranje samouverenog i disciplinovanog vojnika koji je fizički sposoban, dobro motivisan, obučen u osnovnim veštinama i koji poseduje kvalitete borca da preživi na bojnom polju i izvršava zadatke kao član posade ili tima.

Tradicije CO KoV


Centar za obuku kopnene vojske formiran je 1. decembra 2006. godine preformiranjem 565. nastavnog centra Kopnene vojske i nastavlja tradicije vojnih jedinica sa teritorije Braničeva, kao i tradicije nekadašnjih školskih centara pešadije, artiljerije, oklopnih i mehanizovanih jedinica i inžinjerije.

Dan jedinice obeležava se kada i dan Kopnene vojske – 16. novembra, u znak sećanja na početak Kolubarske bitke.

Kontakt


Adresa: 6. ličke bb, 12 000 Požarevac
Telefon: +381 (0) 12 223-666
Telefaks: +381 (0) 12 223-666
Mejl: komandant.cokov@vs.rs

Povezane vesti